Bjärred kolerakyrkogård / Bjärred Cholera Cemetery

Pilgrimsvila

Här vilar ett tiotal människor som dog när koleran kom till bygden på 1850-talet.

Koleran var smittsam och ledde snabbt till döden. Torparen Åke Andersson var den förste som fick sin viloplats här. Av rädsla för smittan begravdes Åke och de andra vid stranden, långt borta från kyrkogården hemma i Flädie.

Besättningsmän från fartyg som förliste under första världskriget och vars kroppar flöt iland på stranden begravdes också här. Därför heter Kolerakyrkogården även Främlingskyrkogården och Annexkyrkogården för ofärdstid.

Den drunknade främlingen fick sin viloplats här, likaså Flädiebon som inte fick begravas hemma i byn, också han till sist en främling. En sista rastplats på väg mot det eviga Hemma.

Ordet pilgrim betyder främling. En pilgrim är en människa som är på väg bort för att hitta hem. Alla människor är pilgrimer. Vi är alla på väg – längs pilgrimsvägar eller genom livet. Här kan pilgrimer och Bjärredsbor fundera över sin egen vandring. På vilket sätt är jag en pilgrim, en främling? Och vart är jag på väg?

Bjärreds församling renoverade under år 2012 kyrkogården som nu är kulturklassad. Den sista begravningen skedde år 1923.

 

Pilgrim’s rest

In this cemetery there rest a dozen people who died when cholera came to the area in the 1850s. Cholera was contagious and at that time fatal. The crofter Åke Andersson was the first to have his final resting place here. For fear of contagion, Åke and the other cholera victims were buried at the beach, far from the cemetery back home in Flädie.

Washed ashore from ships wrecked in the First World War, the bodies of boat crews were also buried here. That is why the Cholera Cemetery is also called the Strangers’ Cemetery and the Times of Misfortune Annex Cemetery.

The drowned stranger had his final resting place here, as did the Flädie dweller who was denied a burial in his village, having become a stranger as well, at the end. His last stop on the way to the eternal home.

The word pilgrim means stranger. A pilgrim is someone who is leaving to find her way home. Everyone is a pilgrim. We are all on our way – along pilgrimage routes or through life. Here pilgrims and the people of Bjärred can contemplate their own pilgrimage. In what way am I a pilgrim, a stranger? And where am I heading?

The Cholera Cemetery is a cultural heritage and was renovated by the Bjärred parish in 2012. The last burial service was held in 1923.