Vandringar, föredrag, kurser och konserter

Pilgrimscentrum i Lund har ett brett kontaktnät av personer med kunskaper och erfarenheter av pilgrimsvandring. Det är vårt mål att bygga upp ett program med vandringar, föredrag, kurser och musikarrangemang som ska kunna bokas genom oss.

Du kan också kontakta Pilgrimscentrum för att få tips och råd om något du själv vill göra, t ex anordna en föreläsning eller en pilgrimsvandring.