Bräkne-Hoby kyrka / Bräkne-Hoby Church

Rymligt rum

Genom Bräkne-Hoby vandrade på 1800-talet en ström av människor på väg mot Karlshamn. Där väntade båten som skulle föra dem till New York. De flydde svält och fattigdom tillsammans med en miljon andra svenskar.

Här i Bräkne-Hoby möter pilgrimen Utvandrarnas väg som Karl-Oskar och Kristina tog i Vilhelm Mobergs berättelse. Två mils vandring hade de kvar i det gamla välbekanta landet innan havet skulle bära dem till det nya och okända. Idag behöver ingen lämna Sverige för att överleva, men runt om i världen flyr människor fortfarande för sina liv.

En del av dem kommer hit till oss.

I Bräkne-Hoby kyrka är det högt i tak. Besökaren vandrar in i ett rymligt rum som badar i ljus. Förutom vanliga kyrkfönster flödar ljus in från fönster uppe vid taket och det är lätt att känna sig välkommen. Här inspireras pilgrimen att själv bli en liten katedral på sin fortsatta vandring, med själens fönster öppet mot Gud och ett hjärta som kan rymma både vännen och främlingen längs vägen.

 


A spacious room

A stream of people walked through Bräkne-Hoby In the 1800s. They were on their way to Karlshamn, where the ships waited that would take them to New York. They were among a million Swedes who fled starvation and poverty in the 19th century.

In Bräkne-Hoby a pilgrim meets the path of The Emigrants, just like Karl-Oskar and Kristina in Vilhelm Moberg’s books. They had another 12 miles to travel in the old, well-known country before the sea could carry them to the new and unknown. Today nobody is forced to leave Sweden to survive. But around the world people are still fleeing for their lives. Some of them come here to us.

The roof in Bräkne-Hoby Church is high up. The visitor walks into a spacious room, bathed in light that flows in from windows in the walls and ceiling. It is easy to feel welcome. Here a pilgrim is inspired to become herself a small cathedral when she continues her journey. With the soul’s window open to God and a heart that has space enough for friends and strangers alike along the way.