Burlövs gamla kyrka / Burlöv Old Church

Glädje

I kyrkogårdsmuren på kyrkans norra sida finns två gravstenar inmurade. Högst upp på den ena stenen hälsas besökaren med texten: Stanna vandringsman, stanna och betänk ditt öde.

Stenen är rest över Mademoiselle Maria Helena Finérus som levde i Burlöv mellan åren 1744 och 1802. Allra längst ner på stenen står det: Hennes levnad beredde glädje! Stenen vill påminna oss om hur kort livet är. Hur få dagar vi vandrar här på jorden. Men den vill också befria oss till att inte oroa oss och bekymra oss så mycket, utan istället våga njuta och glädjas över livet.

Jesuitprästen Gerard Hughes har funderat över hur det blir den där dagen när hans liv är slut och han möter Gud. Han tror inte att Gud kommer att förebrå honom någonting alls. Inte anklaga honom för saker han gjort fel. Gud kommer att ställa en enda fråga till honom. Med glimten i ögat och fylld av nyfikenhet och förväntan kommer han att luta sig fram mot Gerard och fråga: ”Did you enjoy my creation?” ”Njöt du av min skapelse?”

 

Joy

On the north side of the church two gravestones are built into the churchyard wall. At the top of one of these stones the visitor is greeted with the words: Stop pilgrim, stop and consider your destiny.

The stone is raised over Mademoiselle Maria Helena Finérus who lived in Burlöv between 1744 and 1802. At the very bottom of the stone you can read: Her life gave joy!

The stone wants to remind us of how short life is. How few the days are that we walk here on earth. But it also wants to relieve us from all our worries and anxieties, so that we dare instead to enjoy and rejoice over life.

The Jesuit priest Gerard Hughes has reflected on what will happen when his life is over and he meets God. He does not think that God will blame him for anything at all. Not even blame him for things that he has done wrong. God will only ask him one question. With a twinkle in the eye and full of curiosity and expectations he will lean forward and ask Gerard: ”Did you enjoy my creation?”