Uncategorized

Livsmodets väg – Höör

Livsmodets väg i Höör är en kort vandring med Pilgrimens nyckelord, som binder samman Stiftsgården Åkersberg och Höörs kyrka.

Lokal organisation

Den lokala organisationen ska också presenteras. Se detta avsnitt för mer information. Är under uppbyggnad.

Gör en kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.

En styrka för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är att församlingarna har många lokala kontakter och en god förankring i loklasamhället. Därför är det värdefullt att använda sig av församlingsmedlemmar, förtroendevalda och personal för att hitta de kontakter med markägare, kommunresurser, organisationer, som kan vara av värde för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Gör gärna en förteckning över vem […]

Säkerställ att information om service och boenden längs leden stämmer

Viktig service längs en led kan vara: Boenden Matställen Vatten Toaletter Buss/tåg Sjukvård/apotek Affärer Vi eftersträvar att så långt möjligt ha uppdaterad information om service. Se därför över den information som finns och korrigera och komplettera denna. Se över vad församlingen kan erbjuda för service, t ex boenden i församlingshem/kyrka eller annan lokal. Finns det […]

Säkerställ att informationsskyltar vid kyrkorna är hela, rena och läsbara

Informationsskyltarna vid kyrkorna är viktiga markörer för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.  Varje pilgrimskyrka bör ha en sådan. Dessa skyltar är alla startpunkter för pilgrimsvandring och kan ses som välkomstskyltar till leden. Samtidigt ger de information om den plats där de står. De flesta kyrkor längs leden har idag en skylt, men väder, vind och andra faktorer […]

Säkerställ att det finns pilgrimsstämplar tillgängliga i alla kyrkor

Pilgrimsstämplar för att stämpla pilgrimspass ska finnas i alla pilgrimskyrkor. Pilgrimsstämpeln bör ha kyrkans namn och en bild. Dessa kan tas fram lokalt utifrån något speciellt kännetecken i kyrkan eller från ett gammalt församlingssigill eller liknande. Det är värdefullt med variation och mångfald. Vissa församlingar har valt att använda Pilgrimsvägens symbol kombinerat med kyrkans namn. […]

Säkerställ att information om kyrkor och sevärdheter längs leden stämmer – inklusive kontaktuppgifter

Pilgrimsvägen är en vandring från altare till altare. Målet är att vandraren ska få uppleva hur de heliga platserna och rummen möter på vägen som Gudomliga mötesplatser på livsvägen. Det är också viktigt att för varje plats låta historien som finns där bli levande. Det kan ske med berättelser, bilder och på andra sätt. Det […]

Säkerställ att det finns en korrekt och adekvat vägbeskrivning i skriven form

Den skrivna vägbeskrivningen är viktig, särskilt där märkningen inte är fullständig. Skriv ner i punktform var det finns pilgrimsmärken uppsatta, hur man ska gå vid vägskäl, var det finns tydliga riktmärken, etc. Markera på kartan. vägbeskrivningen kommer att läggas in som en sammanhängande text i anknytning till texten, men också som korta notiser i själva […]

Monumentet på Värnhemstorget

Det senaste monumentet i Malmö som rests till minne av händelserna under kriget måste vara det som restes i september 2007 på Värnhemstorget. Kung Carl Gustav och norske stortingspresidenten Thorbjörn Jagland avtäckte då ett monument så skulle minna om aktionen med de vita bussarna i slutskedet av andra världskriget. Liksom monumentet på judiska begravningsplatsen ger […]

Judiska begravningsplatsen

Detta var den första mark som den judiska församlingen köpte. Gravarna vittnar om olika vågor av invandrade judiska familjer från olika delar av världen, ända från de första tyska och polska familjerna som bildade församlingen. Kring sekelskiftet och in på 1900- talet kom flyktingar från Ryssland och Ukraina. Många av dessa var mycket fattiga och […]