Uncategorized

Media

Vandringstips

Material för kommunikation

Fotot med regnbågen är framtagen för arbetet med Pilgrim’s walk for future i Lunds stift. Bilder och logotyper får användas fritt i annonsering av event mm i anslutning till Walk for future 2021, men inte på något annat sätt. Annonsera gärna på web, i församlingsblad, etc. ByBroomé är fotografen som tagit bilden och och detta […]

Livsmodets väg – Höör

Livsmodets väg i Höör är en kort vandring med Pilgrimens nyckelord, som binder samman Stiftsgården Åkersberg och Höörs kyrka.

Lokal organisation

Den lokala organisationen ska också presenteras. Se detta avsnitt för mer information. Är under uppbyggnad.

Gör en kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.

En styrka för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är att församlingarna har många lokala kontakter och en god förankring i loklasamhället. Därför är det värdefullt att använda sig av församlingsmedlemmar, förtroendevalda och personal för att hitta de kontakter med markägare, kommunresurser, organisationer, som kan vara av värde för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Gör gärna en förteckning över vem […]

Säkerställ att information om service och boenden längs leden stämmer

Viktig service längs en led kan vara: Boenden Matställen Vatten Toaletter Buss/tåg Sjukvård/apotek Affärer Vi eftersträvar att så långt möjligt ha uppdaterad information om service. Se därför över den information som finns och korrigera och komplettera denna. Se över vad församlingen kan erbjuda för service, t ex boenden i församlingshem/kyrka eller annan lokal. Finns det […]

Säkerställ att informationsskyltar vid kyrkorna är hela, rena och läsbara

Informationsskyltarna vid kyrkorna är viktiga markörer för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.  Varje pilgrimskyrka bör ha en sådan. Dessa skyltar är alla startpunkter för pilgrimsvandring och kan ses som välkomstskyltar till leden. Samtidigt ger de information om den plats där de står. De flesta kyrkor längs leden har idag en skylt, men väder, vind och andra faktorer […]

Säkerställ att det finns pilgrimsstämplar tillgängliga i alla kyrkor

Pilgrimsstämplar för att stämpla pilgrimspass ska finnas i alla pilgrimskyrkor. Pilgrimsstämpeln bör ha kyrkans namn och en bild. Dessa kan tas fram lokalt utifrån något speciellt kännetecken i kyrkan eller från ett gammalt församlingssigill eller liknande. Det är värdefullt med variation och mångfald. Vissa församlingar har valt att använda Pilgrimsvägens symbol kombinerat med kyrkans namn. […]

Säkerställ att information om kyrkor och sevärdheter längs leden stämmer – inklusive kontaktuppgifter

Pilgrimsvägen är en vandring från altare till altare. Målet är att vandraren ska få uppleva hur de heliga platserna och rummen möter på vägen som Gudomliga mötesplatser på livsvägen. Det är också viktigt att för varje plats låta historien som finns där bli levande. Det kan ske med berättelser, bilder och på andra sätt. Det […]