Eljaröds kyrka / Eljaröd Church

På väg

Eljaröds kyrka byggdes på 1200-talet med S:ta Gertrud som skyddshelgon. Gertrud var på 600-talet abbedissa i benediktinklostret i Nivelles i nuvarande Belgien. Det berättas att hon ägnade stor del av sitt liv åt att hjälpa behövande, fattiga, änkor, fångar, pilgrimer och andra vägfarare.

Detta var och är en nådens plats och sista vilostället för alla pilgrimer på väg till den stora vallfartskyrkan S:t Olof. När jag som pilgrim lägger mig att vila i gräset utanför de åldriga murarna har tusen och åter tusen pilgrimer vilat på samma plats före mig.

Med fantasins hjälp kan jag ana vilka de var, deras ansikten och kroppar. Här vilade kvinnor och män, barn och gamla, de svårt sjuka men också de unga friska som sökte ett äventyr. De osynliga fotspåren efter alla dessa längtande människor finns under mina egna när jag vandrar in under de ljusa valven i kyrkan. Detta är en plats där pilgrimerna som vandrat före bjuder in mig att fundera över mitt eget liv och söka i mitt eget hjärta. Vart är jag på väg? Vad är det jag söker? Vilken är min djupaste längtan?

 


On my way

Eljaröd Church was built in the 13th century with St Gertrude as her patron. In the 7th century St Gertrude was the abbess of the Benedictine monastery in Nivelles in today’s Belgium. It is told that she consecrated a great part of her life helping the poor and needy, widows, prisoners, pilgrims and other wayfarers.

This was and is a place of mercy and the last place for all pilgrims to rest on their way to the great pilgrimage church of St Olof. When I as a pilgrim lie down in the grass to rest outside the aged walls, thousands upon thousands of pilgrims have rested on the same spot before me. With the help of my imagination I can see them, their faces and bodies. Women and men, children and old folks and the sick found rest here as well as the young and healthy who were looking for adventure. The invisible footsteps after all these longing people lie beneath my own as I walk under the bright arches in the church.

This is a place where pilgrims who have walked this way before invite me to reflect on my own life and search within my own heart. Where am I going? What am I seeking? What is my deepest longing?