En pilgrim är en sökare

Utifrån det vi sagt kan man hävda att vi blir alltmer sökare ju mer vi förankras i vår tro. Alltmer av vår självsäkerhet försvinner när vi i ödmjukhet blickar in i Guds mysterium. Tron driver oss att utmana våra föreställningar, att pröva och ifrågasätta, att omvärdera saker och omorientera oss i tillvaron. Verkligheten bestäms inte av oss utan av Guds ”större än”, Guds mysterium. Detta är av stor betydelse. Pilgrimsvandringen kan ses som en övning i detta, den för oss in i det gåtfulla, det osägbara och ofattbara.

Man kunde därför önska att vi inte gjorde en skarp uppdelning mellan troende och sökare. När det ibland sägs att pilgrimsvandring i vår tid har blivit en andlighet för sökare så ligger det en sådan uppdelning bakom. Man tänker att pilgrimsvandring blivit något för dem som inte funnit sig tillrätta i en kyrklig kontext och kanske inte kallar sig troende. Men man kan också tänka att vår tids pilgrimer påminner kyrkan om att sökandet efter tro handlar om människans innersta, mest grundläggande behov, ett behov som vi alla delar. Kanske kan det också påminna oss om att en stark känsla av religiös tillhörighet inte heller alltid är detsamma som en stark förankring i tron. Det finns ju många tillfällen då vår religiösa tillhörighet blir en enkel utväg för att slippa kämpa med de frågor som tron ger upphov till.

En tro på en levande Gud, som möter oss i våra liv och mättar oss med sin nåd – en sådan tro är i ständig förvandling. Det är en levande, föränderlig relation. Den är utmanande och krävande men den är också rik på möjligheter och välsignelser. Därför är vi alla, så länge vi lever, ämnade att vara sökare, eller pilgrimer. Vi är alla lika på den punkten. Men eftersom vi är ämnade att vara sökare är vi samtidigt också olika. var och en av oss måste hitta sin egen väg. Var och en måste finna svar på just sina livsfrågor. Var och en måste hitta sin relation till den levande Gud som möter henne. Det måste därför finnas en stor vidsynthet och öppenhet för olika erfarenheter och perspektiv när vi talar om tro och när vi försöker beskriva vad pilgrimsvandring är. Var och en har sitt eget svar – och det är just precis så det ska vara.