Flädie kyrka / Flädie Church

Gud är större

Flädie kyrka är som en mycket liten katedral där den sträcker sig högt mot himlen i den lilla byn på Lundaslätten. Som om de resliga, stolta murarna inte vore nog fortsätter helgedomen uppåt i ett högt kyrktorn och allra högst uppe på tornet en spira som skimrar skönt. Spiran pekar frimodigt mot skyn och påminner om att Gud är större!

När Theofilos av Antiochia förundras över Guds storhet liknar han oss människor vid kärnor i ett granatäpple vilket passar bra i denna by som har en egen äpplesort uppkallad efter sig. Så här skriver Theofilos på 100-talet:
Fröet inuti granatäpplet kan inte se det som finns utanför skalet, eftersom det befinner sig innanför. På samma vis är det med människan, som tillsammans med hela skapelsen är innesluten i Guds hand och inte kan betrakta Gud.

Vi kan inte se den Gud som omsluter oss på alla sidor. Den sköna spiran i Flädie berättar för den stressade bilisten som passerar, för dem som går till vänners gravar vid den lilla katedralens fot och för den sökande pilgrimen som kommer vandrande att det finns Någon som är större än allt vi kan föreställa oss.

 

God is greater

Flädie Church stands like a very small cathedral, stretching high towards the sky in this small village on the Lund plain. As if the stately, proud walls were not enough, the sanctuary continues upward with a high church tower. On top of the tower a spire shines gracefully. The spire rather candidly points skyward and reminds us that God is greater!

When Theophilus of Antioch was amazed by God’s greatness he compared us to the seeds in a pomegranate. It suits the village of Flädie well, having its own variety of apple named after it. In the 2nd century Theophilus wrote:
The seed of the pomegranate, dwelling inside, cannot see what is outside the rind, itself being within; so neither can man, who along with the whole creation is enclosed by the hand of God, behold God.

We cannot see the God who encloses us on all sides. The graceful spire in Flädie tells both the stressed-out motorist driving past, and the people who are visiting the graves of loved ones at the foot of the small cathedral, as well as the inquiring pilgrim who comes by foot, that there is Someone greater than anything we can imagine.