Föredrag

 

Vi kan erbjuda olika slags föredrag om pilgrimsvandring… Beroende på önskemål söker vi en lämplig föredragshållare.

Några teman som kan erbjudas:

Vad är en pilgrim? Varför pilgrimsvandra?

Vandring i det heliga landet.

Vandra längs caminon,

Vandra till Vadstena,

Vandra till Nidaros!

Vandra med konfirmander

Livsmod – pilgrimsvandring som en väg till andlig hälsa

Växtkraft – pilgrimsvandring som en väg till kristen fördjupning och växt

Motståndskraft – pilgrimsvandring för fred och rättvisa

Pilgrimens historia

Pilgrimsvandringen och det hållbara livet

Den ofrivillige pilgrimen – Pilgrimsvandring och flyktingskap

Franciskus – pilgrimen