Fränninge kyrka / Fränninge Church

De glömda

Enligt en tradition i bygden helgades den medeltida kyrkan i Fränninge åt Jesu mor Maria och sju kvinnliga helgon. Under mattan i mittgången finns fortfarande märken efter pelarna som höll upp de medeltida valven. På den främre av pelarna ska de sju helgonens bilder och namn ha varit målade. Traditionen säger att två av dem kan ha varit S:ta Dorotea och S:ta Katarina. Men resten är bortglömda.

1987 lät syföreningens kvinnor bära in en Mariabild i kyrkan. Madonnabilden som de skänkte hälsar varje besökare som träder in i långhuset. De övriga helgonen är, liksom pelarna som en gång bar upp kyrkan här, nu försvunna. Därför är detta en plats att minnas alla de bortglömda. Alla människor som ingen minns men som var bärare av bönen, hoppet, barmhärtigheten och kärleken i den tid de levde.

Detta är också en plats som varje människa kan vandra till när hon känner sig osynlig och obetydlig. Den store Guden minns alla de glömda och ser alla de osynliga.

 


The forgotten

According to local tradition in the area the medieval church in Fränninge was consecrated to Mary, the mother of Jesus, and to seven female saints. Under the carpet in the aisle there are still marks from the pillars that held the medieval arches up. On the frontmost pillar the pictures of the seven saints are said to be painted. Tradition says that two of them may have been St Dorothy and St Catherine. But the rest have been forgotten.

In 1987 the women of the local sewing circle had an image of Mary carried into the church. They presented a Madonna sculpture that greets every visitor who walks into the nave.  The other saints are now gone, like the pillars that once supported the church here. That is why this is a place to recall all the ones who are forgotten. All the people who no one remembers but who were carriers of prayer, hope, compassion and love when they were alive.

This is also a place where everyone can come when she feels invisible and small. The great God remembers all the forgotten and sees all the invisible.