Frihetens kapell / Chapel of Freedom

Kärleken

Åkersbergs herrgård byggdes på 1700-talet. Då skapades också parken som besökarna på stiftsgården kan njuta av. De stora bokarna står tyst och tätt intill det lilla kapellets väggar. Träden berättar om den stora Kärleken. Och varje människa bjuds in att stanna upp att för lyssna till berättelsen.

Välj ut det största och vackraste trädet. Sök dig så tätt intill stammen det bara går och vänd sedan din blick upp mot toppen. Trädet är stort och du är mycket liten. Ändå ser du inte allt. Nere i jorden speglas trädet i ett rotsystem lika väldigt som dess krona. Trädet berättar om den stora Kärleken som sträcker sig högt ovanför ditt huvud och långt ner i djupet under dina fötter. Och mitt i den kärleken svävar du.

 


Love

Åkersberg’s estate was built in the 18th century. At that time the park, which visitors to the Diocese Manor can enjoy, was also established. The tall beech trees stand silently next to the walls of the little chapel. The trees tell about the great Love. Everyone is invited to stay and hear the story.

Choose the tallest and most beautiful tree. Get as close to its trunk as possible and turn your eyes up towards the top. The tree is very tall and you are very little. Yet you can not see all of it. Down in the ground the tree is mirrored by a root system as great as its crown. The tree tells about the great Love that reaches high above your head and far down below your feet. And you are standing there, right in the middle of love.