Fru Alstad kyrka och källa / Fru Alstad Church and Well

Nôtre Dame på Söderslätt

I midsommartid, när ljuset råder, vandrade människor under medeltiden hit till källan vid Vår Fru Marias kyrka i Östra Alestad by. De kom för att bli helade och hjälpta av Maria och Johannes döparen, eller S:t Hans som han hette i Danmark.

På kyrkans mittpelare har pilgrimer ristat in sina bomärken. Om namnet fanns kvar fast pilgrimen själv vandrat hem igen, så fanns en del av henne kvar på den heliga platsen. Inristningarna är hälsningar från bröder och systrar som levde i en helt annan tid, men som bar på samma längtan som vi – längtan efter ett helare liv.

Längst in i koret i öster ligger en förbönsbok som är vår tids mittpelare. Välkommen att skriva ditt namn, din bön, din längtan i boken.

 

Nôtre Dame on Söderslätt

During the light, bright days of midsummer people in the Middle Ages travelled to the well here at Our Lady Mary’s church in Östra Alestad village. They came to be healed and helped by Mary and John the Baptist, or St Hans as he was called in Denmark.

On the middle pillar of the church pilgrims would carve their marks. If the name was left when the pilgrim returned back home, a part of him would remain in the holy place. The carvings are greetings from brothers and sisters who lived in another age, but who carried the same yearning as we do – yearning for a more full and abundant life.

On the east side at the far end of the chancel a book of intercessory prayers is placed as a middle pillar of our time. You are welcome to write your name, your prayer, your yearning in the book.