Fulltofta kyrka

Från tårar till hopp 

I vapenhusets golv finns en gravsten nedlagd över Ulric Cronqvist. Hans levnadsdagar började i tårar den 4 juli 1740 men slutade med hopp, står det på stenen. Nyfikenheten väcks, men mer får vi inte veta. Hit har människor vandrat i tårar med hopp om att få hjälp ända sedan kyrkan i Fulltofta byggdes på 1100-talet. Under
150 år söktes hjälpen genom bygdens egen dotter Magnhild.

Magnhild bodde i byn Benarp. Legenden berättar att hon tog hand om föräldralösa barn, fattiga och sjuka. År 1215 dödades hon av sin svärdotter, möjligen med
en pil. Bärare bar hennes kista från hemmet till begravningen. På vägen satte de ner kistan för att vila och då sprang en källa upp ur marken. Efter begravningen
skedde under vid graven och människor började vallfärda hit. År 1383 flyttades hennes reliker till domkyrkan i Lund men både kyrkan och källan har bevarat
hennes namn. Och människor fortsätter att vandra hit. Ibland med livsmod, tacksamhet och lycka i sina hjärtan. Ibland med smärta och tårar, i längtan efter
nytt hopp.

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka, i romansk stil, byggdes troligen 1160-1170 och placerades intill Fulltofta gård, som då var biskopssäte.
Kyrkan är uppförd i gråsten, hörnstenarna i huggen sandsten. Kyrkan hade från början inget torn. Det nuvarande uppfördes 1809.

Vapenhuset är från senmedeltiden med fasta stenbänkar.

S:ta Magnhildsfönstret intill predikstolen är en glasmålning av Hugo Gelin från 1936. I fyra fält har han fångat huvuddragen av vårt mest betydande skånska helgon under medeltiden: S:ta Magnhild av Fulltofta. Hennes källa finns 1 km öster om kyrkan.

 

Kontakt och mer information