Grundstruktur och övergripande organisation

Vandringarna ska länka i varandra och omfatta merparten av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Etapperna är preliminära och spikas slutgiltigt i samråd med församlingar och övriga vandringsansvariga. I Slutänden behöver dock datumen sammanfalla så att helheten fungerar. Lokalt ansvariga för vandringarna är pilgrimsförsamlingarna – i vissa fall i samarbete med utomstående pilgrimsledare som hjälper till. De lokala pilgrimsplatserna har samordningsansvar så att allt fungerar och håller kontakten med PC Lund.

I menyn till denna sida hittar du kontaktuppgifter till de lokala pilgrimsplatserna, en tidsplan för planering och samordning och utkast för de planer som vi behöver få in från er.

Karlskrona – Lund Förenas med vandringen från Fridafors – Lund fr o m Kiaby. Börjar först av alla. Tanken är att det innan vandringen ska erbjudas en stadsvandring i Karlskrona. Det finns en liten grupp som arbetar med planering av denna sträcka bestående av Eva Svederberg och Kerstin Persson Wester. Eva Svederberg ansvarar för sträckorna Karlskrona-Hällaryd, Kerstin Hällaryd-Sölvesborg.

Lokala pilgrimsplatser är Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg.

Fridafors – Andrarum (Paradisvägen), Andrarum – Lund (Sankt Olofsleden) I samarbete med Skånes hembygdsförbund – och förhoppningsvis församlingen – planeras aktivitet på Ivön på fredag/lördag, med invigning av en liten sträcka på ön som binder samman Biskopskällaren med Pilgrimsvägen. I Kiaby sammanstrålar denna vandring med pilgrimer från Eginoleden, Blekinge. I Andrarum sammanstrålar den med grupp från Österlen, I Hardeberga sammanstrålar den med grupper från Trelleborg och Höör /(möjligen kan mötet mellan dessa grupper redan ske i Dalby, varefter grupperna vandrar tillsammans till Hardeberga).

Längs Paradisvägen är de lokala pilgrimsplatserna Kyrkhult, Fjälkinge och Åhus.

Längs Sankt Olofsleden är de lokala pilgrimsplatserna Vollsjö, Dalby och Sankt Knut i Lund. Pilgrimsplats Österlen vid Sankt Olof är också lokal pilgrimsplats längs Sankt Olofsleden men ansvar för att samordna den vandring som sker på Österlen.

Södra Mellby – Andrarum Ansluter där vandringsgruppen som kommer norrifrån. Vi hoppas att församlingarna och pilgrimsgrupperna på Österlen kan och vill ta ett ansvar för denna vandring.

Vandringen mellan Malmö och Lund, Barmhärtighetens väg, planeras av församlingarna i Malmö och på vägen till Lund. Lokala pilgrimsplatser är Malmö S:t Johannes, Uppåkra och Helgeand.

Vandringarna från norr via Birgittavägen samordnas av Klippan, Landskrona och Bjärred, samt Klosterkyrkan i Lund. Det ligger ett förslag på att vandringen ska börja vid Smålandsgränsen och att det firas Pilgrimsmässa vid Rya kyrkoruin.

Mariavägen från Trelleborg via fru Alstad, Börringe, Genarp och Dalby samordnas av pilgrimsplatser i Trelleborg och Svedala.

På Sankta Magnhilds väg tänker vi att vandringen börjar i Höör och ansluter till övriga vandringsgrupper på Sankt Olofsleden på vägen mot Lund. Det kan vara svårt att samla folk att gå från Klippan mot mittskåne och sedan vidare mot Lund, när det samtidigt går en vandring via Birgittavägen mot Lund, via Landskrona, Barsebäck och Bjärred. Att knyta ihop Höör, Hörby, Fulltofta med övriga vandringar känns däremot rimligt. Samordnande Pilgrimsplatser är Höör-Hallaröd och Hörby-Fulltofta.

Grundidén är att de olika lokala pilgrimsplatserna ska stötta varandra och hjälpas åt. Vissa, som de i Lund, kommer att främst ha fokus på firandet i domkyrkan, men involveras i samband med att pilgrimerna kommer till staden och kan vara värdefulla bidragsgivare också på andra sätt.

Vidare läsning