Hallaröds kyrka

I Hallaröd fanns det under medeltiden en helgonkult kring Sankt Olofs kyrka och källa den 29 juli och en välbesökt Olofsmarknad. Också idag kommer många pilgrimer för att besöka denna lilla underbara kyrka i det vackra skogslandskapet. Inte bara Sankta Magnhilds väg passerar förbi här utan även Skåneleden.

Det är aldrig för sent! – Meditationstext vid Hallaröds kyrka

Olav Haraldson var Norges kung och en våldsam viking. I Normandie mötte han kristendomen, lät döpa sig och återvände hem för att kristna sitt land. Men vikingen i honom försvann inte och med våld spred han den nya läran. Olof, som han kallades i Skåne, fick många ovänner och fördrevs från Norge. Efter en tid i landsflykt i Novgorod samlade han en här och återvände för att återerövra kronan. Den 29 juli 1030 nådde han Stiklestad där han stupade.

Snart efter Olofs död började märkliga ting ske vid hans grav. Sjuka blev botade, eldar flammade upp och osynliga klockor ringde, berättas det. Olofskulten spreds
mycket snabbt över Norden och Europa, ja längre än så. Den äldsta bevarade bilden av Olof finns i Födelsekyrkan i Betlehem. Olofskyrkan i Hallaröd och källan i
skogen vill ge varje besökare nytt hopp genom berättelsen om den misslyckade kungen av Norge.

Ett helgon är en människa som Gud väljer att använda till att hela och göra gott. I Olofs fall skedde detta efter hans död. Det är aldrig för sent!

Anna Alebo

 

Pilgrimsvägar till och från Hallaröds kyrka