Hardeberga kyrka / Hardeberga Church

Att se längre

Om du vandrar ett stenkast västerut från kyrkan kommer hela slätten att breda ut sig för dina fötter. Vid klar sikt ser du Öresundsbron. Detta är en plats att vandra till för att se längre. Här på höjden klarnar tanken. Jesus drog sig ofta undan. Han vandrade ut i öknen, for över till andra sidan sjön eller vandrade upp på ett berg, en höjd. Han sökte sig om och om igen till platser för att vara ensam med Gud.

Men Jesus bosatte sig inte ute i öknen eller uppe på berget. Hans liv var en ständig vandring mellan ensamhet och gemenskap. Om och om igen vandrade han tillbaka till de andra och till gudstjänsten i synagogan och i templet.

I 800 år har människor vandrat hit upp för att få utsikt och nå insikt. För att vara ensamma med Gud en stund på backens krön för att sedan söka sig in i gemenskapen bland vännerna under valven i kyrkan.

 

Seeing further

If you wander a stone’s throw from the church the whole plain will unfold in front of your feet. On a clear day you can see the Öresund bridge. This is a place you can visit to see further. Here on top of the hill your thoughts become clearer. Jesus often withdrew. He wandered into the desert, went across the lake or strolled up a mountain, a hill. Again and again he sought out places to be alone with God.

But Jesus did not settle down in the desert or up on the mountain. His life was a constant pilgrimage between solitude and fellowship. Again and again he returned to the others, and to worship in the synagogue or in the temple.

For 800 years people have wandered up here to see things more clearly, outwardly and inwardly. And to be alone with God for a while on the top of the hill and then return to the fellowship of friends under the arches of the church.