Harlösa kyrka / Harlösa Church

Längtan

För den som kommer vandrande från söder kan Harlösa kyrka verka nästan som en hägring. Redan vid Kävlingeån ser pilgrimen templet där det tronar tryggt och högt på höjden.

Men vägen dit är lång. Först måste pilgrimen vandra genom Vombsänkans stäpplandskap och därefter klättra uppför branten de sista hundra meterna till krönet och helgedomen.

Här bjuder landskapet in pilgrimen till att göra en inre resa. Den som vill kan låta den gamla kyrkan på höjden stå för det som hon eller han längtar efter allra mest i sitt eget liv. Den yttre vandringen över stäppen blir då till en vandring inåt. Och varje steg som pilgrimen tar blir ett sätt att söka sig allt närmare denna djupa längtan.
 

Yearning

For anyone who arrives from the south Harlösa Church might appear as a mirage. Already at Kävlinge river the pilgrim can see the temple that sits confidently high on the hill.

But it is a long way to get there. The pilgrim must first walk through the steppe in the valley of Vomb and then climb up the steep hill for the last hundred metres to the temple at the top.

This is where the landscape invites the pilgrim to make an inner journey. Anyone who likes can let the old church on the hill stand for what she or he yearns for most of all in their own life. Then the outer journey over the steppe becomes a journey to the inner life. Every move the pilgrim makes becomes a way to move closer to this deep yearning.