Helgeandskyrkan / Church of the Holy Spirit

Barmhärtighet

I södra Lund, strax innanför stadsvallen vid Södertull, låg från år 1269 stadens Helgeandshus. Detta var en barmhärtighetens plats för alla de sjuka, fattiga och gamla som behövde hjälp.

Här fick föräldralösa barn ett hem att bo i och möjlighet att gå i skola. Pilgrimer och andra vägfarare togs gästfritt emot för övernattning, omvårdnad och en bit mat. När den nybyggda kyrkan i södra Lund skulle få sitt namn år 1968 valdes på grund av läget namnet Helgeand.

En av Bibelns mest kända berättelser handlar om barmhärtighet.

En man blev nedslagen och misshandlad på vägen mellan Jerusalem och Jeriko, berättar Jesus. Folk som såg honom ligga där blodig och utlämnad på marken gick bara förbi. Så kom till sist en samarier som tillhörde ett annat folk och han stannade för att hjälpa den slagne, plåstrade om honom och förde honom sedan i säkerhet till ett värdshus.

Varje kyrka ska vara ett helgeandshus, ett barmhärtighetens hus. Varje kyrka ska påminna oss om att aldrig gå förbi.

 

Mercy

In the south of Lund, just outside the city embankment at Södertull, the house of the Holy Spirit was situated from the year 1269. This was a place of mercy for the sick, the poor and the elderly who were needy. It was here that orphans were given a home and a chance to go to school. Pilgrims and other wayfarers were hospitably received to spend the night, to be cared for and to have a meal. When the new church in the south of Lund was going to be named in 1968, the name Holy Spirit was chosen because of its location.

One of the Bible’s most wellknown stories is about mercy. Jesus tells about a man who was knocked to the ground and beaten while travelling the road between Jerusalem and Jericho. People who saw him lying there, bloody and abandoned on the ground, just passed him by. Finally a Samaritan who was of another people came by and stopped to help the beaten man, dressed his wounds and brought him to safety at an inn.

Every church should be a house of the Holy Spirit, a house of mercy. Every church should remind us never to pass anyone by.