Hjortsberga kyrka / Hjortsberga Church

Frihet

Ett av pilgrimens sju nyckelord är frihet. En träl i Norden kunde vara fastkedjad med en boja kring halsen. När halsbojan togs bort och trälen blev fri sa man att han blev frihalsad eller frälst. Ordet frälst betyder alltså att en människa blir fri.

Hjortsberga kyrka ligger vid den gamla tingsplatsen i Blekinge. Här blev människor både dömda och frihalsade. Inne i rummet finns namn skönt målade på kyrkbänkarnas dörrar. Alla dessa kvinnor och män är nu döda liksom vännerna på kyrkogården och alla namnlösa i de många gravfälten runt omkring.

I Bibeln säger Gud: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. Kyrkan här på tingsplatsen och bland de många gravarna säger till varje pilgrim: Du är fri, låt ingen fängsla dig igen. Du har ett namn, du är Någon. Och när du en gång själv lagt ner din vandringsstav och så småningom glöms bort, bor du hos mig i Frihetens land.
 

Freedom

Freedom is one of the pilgrim’s seven keywords. A long time ago in the Nordic countries, a bondsman could be chained with a shackle around his neck. When the shackle was removed and the bondsman released, it was said that he was free-necked or redeemed. The Swedish word for redeemed, frälst, in fact means that a person is freed.

Hjortsberga Church stands by the thingstead, the ancient site of the council, in Blekinge. This is where people were judged and freed. Inside the church room there are names beautifully painted on the pew doors. All these women and men are now dead, as are the friends in the cemetery and all the nameless in the many surrounding grave fields.

In the Bible God says: Fear not, for I have redeemed you; I have called you by name, you are mine. The church here at the thingstead and among the many graves tells every pilgrim: You are free, do not let anyone imprison you again. You have a name, you are a person. And once you have laid down your pilgrim’s staff and gradually are forgotten, you will live with me in the Land of Freedom.