Innehåll, böner, gudstjänster, teman mm

Anvisningar

Teman

Varje dag har ett tema. Det bygger på orden i pilgrimens krans, så det är lätt att hålla ordning på.

Måndag            Frihet

Tisdag                Enkelhet

onsdag              Tystnad

Torsdag             Bekymmerslöshet

Fredag               Långsamhet

Lördag               Andlighet

Söndag              Delande

Bibeltexter

Läsningarna följer domkyrkans läsningar. I domkyrkan läser vi under veckan de texter som inte läses på söndagen. 2019 läser vi andra årgångens läsningar på söndagen vilket innebär att måndagen blir tredje årgångens Gammaltestamentliga läsning, tisdagen blir tredje årgångens epistel osv. På torsdagen övergår vi till första årgångens gammaltestamentliga läsning. På Kristi himmelfärds dag bryts ordningen av helgdagen.

Orden som anger temat får gärna vara utgångspunkt för samtal om bibeltexten. Vad har texten idag att berätta för oss om enkelhet, tystnad eller bekymmerslöshet? Förvånansvärt ofta är det inte svårt att hitta något, trots att texten inte alls valts för att passa med temat. Det kan ge nya och oväntade insikter.

Tidebönerna

Vi kommer erbjuda en enkel ordning för dagliga bönen. Den ska vara så enkel att ingen ska behöva känna oro över att leda bönen och bygga på att vi bär bönen tillsammans. Fördela gärna läsningarna mellan deltagarna – i den mån folk känner sig bekväma med att läsa. inget tvång!

Vill man hellre ha en lite utförligare bön kan man i stället använda sig av Killans tidebönsbok. Växelläsningar kan läsas på många olika sätt i gruppen beroende på förutsättningarna. Antingen delar gruppen sig i två halvor som läser mot varandra eller också delar två förebedjare på växelläsningen, medan gruppen ber med i tystnad. Hur man än utformar bönerna är det bra att bjuda in alla att vara med och dela på ansvaret för bönerna.

Sånger och annat material

Förutom jubileumssången – som vi vill att alla ska ha med sig – kommer vi att ge förslag på sånger att sjunga under veckan. Vi kommer också erbjuda visst nytt material som man kan använda sig av i böner och gudstjänster. Vill du själv bidra så hör gärna av dig. Ett häfte med böner för varje dag kan användas som komplement till den dagliga bönen – eller för sig. De kan användas som förböner eller som inledande gemensam bön före den tysta bönen som finns inlagd i vissa av de dagliga böneordningarna.

Berättelser

Pilgrimsvägens kyrkor ligger som ett pärlband längs vägen – var och en med sin egen unika berättelse. På pilgrimsvägens skyltar får vi ta del av dessa berättelser. De kan också fungera som ett användbart material under samtal och reflektioner under dagen. Knyt gärna an till de berättelser som ni passerar under dagen, ni hittar alla texterna här på hemsidan.

Berättelserna för de olika kyrkorna

Blad och häften

Ett enkelt blad för dagliga böner finns i resursbanken. Det måste dock tryckas ut lokalt. Om möjligt tryck det i ett mindre format, t ex A5. Du kan välja att trycka det som ett häfte. Men varje bön ryms på fram och baksidan av ett papper, så det är också möjligt att trycka upp lösblad. Om man vill kan man naturligtvis också lägga upp bönen så att endast de som leder bönen behöver ha tillgång till texterna.

 

 

VÄGEN TILL LIVET – Texter från 4 i påsktiden

F 17/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

L 18/5                 Andlighet                                      1 årg Ev

 

ATT VÄXA I TRO – Texter från 5 i påsktiden

S 19/5                 Delande                                         2 årg texter

M 20/5               Frihet                                              3 årg GT

T 21/5                 Enkelhet                                        3 årg Ep

O 22/5                Tystnad                                          3 årg Ev

T 23/5                 Bekymmerslöshet                     1 årg GT

F 24/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

L 25/5                 Andlighet                                      1 årg Ev

 

BÖNEN – texter från bönsöndagen

S 26/5                 Delande                                         2 årg texter

M 27/5               Frihet                                              3 årg GT

T 28/5                 Enkelhet                                        3 årg Ep

O 29/5                Tystnad                                          3 årg Ev

 

HERRE ÖVER ALLT – Texter från Kristi Himmelsfärds dag

T 30/5 Kr Him  Bekymmerslöshet                     2 årg texter

F 31/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

L 1/6                   Andlighet                                      1 årg Ev

 

HJÄLPAREN KOMMER – Texter från söndagen före pingst

S 2/6                   Delande                                         2 årg texter