Inspiration – Walk for Future

På denna sida kan du ta del av projektet Walk for Future’s inspirerande samtal och inslag. Till höger hittar du även länkar till andra sidor som är relaterade till Walk for Future och hållbarhetsfrågor.

 

Samtalsserie i Klosterkyrkan

I samarbete med S:t Peters klosters församling erbjuder Pilgrimscentrum Liberiet under våren 2021 en samtalsserie i Klosterkyrkan. Samtalen kretsar kring sju ordpar. Ordparen utgår från pilgrimens sju nyckelord och sju ekologiska ledord som tagits fram under arbetet med Walk for Future. Läs mer om ordparen här!

Klicka på ordparen nedan för att komma direkt till samtalen

 

Enkelhet och ansvarighet

Samhällsplanering utifrån begreppen enkelhet och ansvar, ett samtal mellan Johanna Alkan Olsson, universitetslektor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Ola Fornling, stiftsadjunkt teologi och hållbarhet.

 

Långsamhet och hållbarhet

Samtal om cirkulär ekonomi, avfallets klimatpåverkan och förändrat beteende. Med Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav och Clara Nystrand, präst och forskare.

 

Andlighet och förundran

Högmässan som plats för förundran och transformation, ett samtal mellan Ola Fornling, stiftsadjunkt teologi och hållbarhet och Anette Lindbäck, skådespelare och regissör.

 

Delande och inkludering 

Folkbildning utifrån begreppen delande och inkludering, ett samtal mellan Mikael Sandgren, regionchef på Sensus Skåne-Blekinge och Josefin G Andersson, präst i Lunds domkyrkoförsamling.

 

Tystnad och öppenhet

Samtal mellan författaren och kulturjournalisten Maria Küchen och pilgrimsprästen Magnus Malmgren.

 

Frihet och mångfald

Samtal utifrån begreppen frihet och mångfald mellan Ludwig Bengtsson Sonesson, klimatstudent och Lisa Svensson, präst.

 

Bekymmerslöshet och tillit

Samtal mellan Frida Hylander, klimatpsykolog och Martin Wallén, präst i Lomma församling.

 

Se även andra inslag

Earth Hour och varför mörkret är viktigt för djurlivet 

Fladdermusexperten Johan Eklöf och Ola Fornling, stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet samtalar om mörkrets betydelse för den biologiska livscykeln.

 

Klimatvandring i Tyskland

Jens Lattke, EKM, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och Magnus Malmgren, Lunds stift, i samtal om klimatvandringen mellan Polen och Glasgow.

 

Att finna Gud i en snigel 

Anna Karin Hammar, präst och teolog har gett ut boken Att finna Gud i en snigel. Medverkande är även Magnus Malmgren, pilgrimspräst.

 

Du kan även ta del av de digitala samtalen och inslagen nedan