Kågeröd kyrka / Kågeröd Church

Ett litet universum

Den store astronomen Tycho Brahe föddes år 1546 på Knutstorps borg i närheten av Kågeröd. Båda hans föräldrar ligger begravda i kryptan här i kyrkan. Tycho själv är begravd i Prag.

Tycho Brahe studerade noggrant alla stjärnor och andra himlakroppar. 1572 blev han känd över Europa efter att ha upptäckt en ny ljusstark stjärna som visade sig vara en supernova. Hans upptäckter om universum kom att ligga till grund för en förändrad världsbild.

Liksom Tycho gav sig ut på upptäcktsfärd bland himmelens alla planeter och formationer kan en människa göra en upptäcktsfärd i sitt eget inre universum. En människa är alltid mycket mer än det som syns på ytan.

Kyrkofadern och mystikern Origenes som levde på 200-talet beskriver en människas inre just som ett universum. Till sina samtida och till alla oss som ibland upplever tomhet och ödslighet i vårt inre skriver han: ”Du måste förstå att du är en andra värld, ett litet universum; att det finns sol och måne i dig, ja, också stjärnor”.

 

A small universe

The great astronomer Tycho Brahe was born in 1546 at Knutstorp’s castle close to the village Kågeröd. Both his parents are buried here in the church crypt. Tycho himself is buried in Prague. 

Tycho Brahe studied all the stars and other celestial bodies carefully. In 1572 he was known throughout Europe for having discovered a new, brilliant star that turned out to be a super nova. His discoveries concerning the Universe formed the basis of an altered world view.

Just like Tycho who ventured among the stars and planets of the heavens, every person can venture into her own inner universe. There is always a lot more to a human being than what is visible on the surface.

The church father and mystic Origen who lived in the 200’s describes a person’s inner life just like a universe. To his contemporaries and to all of us who sometimes feel emptiness and desolation in our inner selves he writes:”You must understand that you are another world, a small universe; that there is sun and moon inside you, yes, even stars”.