Laddar Evenemang

Kommande Evenemang

Hitta Evenemang

februari 2021

Reträtt med personlig vägledning online/i vardagen

10 februari - 14 februari
Online i vardagen

                    Välkommen att vara med på reträtt med personlig vägledning i vardagen. Reträtten skulle ha varit på Killans bönegård men pandemin gör att vi måste hitta andra alternativ. Så här går reträtten till: - Du avsätter tid i din vardag för reträtt hemma eller på annan lämplig plats - Om du inte redan har det så inreder du en plats för bön och meditation där du befinner dig - Ett förslag…

Mer information »

Vandra i Landskrona

13 februari - 09:30 - 11:30

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet,långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad. Att vara ”här och nu” är en av vandringens stora förtjänster och på en pilgrimsvandring gör vi en yttre och en inre vandring mot den närvaron som finns i det som är. Anledningen till att göra en pilgrimsvandring är inte bara religiös utan lika ofta finns det andra skäl. Hos många finns en längtan att ta en paus från vardagens stress och tidsstyrda tillvaro. Att i lugn och ro…

Mer information »

Pilgrimsvandring – fyra årstider – S Hoka

13 februari - 10:00 - 12:00

PILGRIMSVANDRING Fyra årstider 10.00 Samling vid parkeringen på Södra Hoka Följande datum 13 feb 2021 Ta med egen matsäck Vi vandrar i lugnt tempo Ibland i tystnad... #pilgrimsvandring #södrahoka #asarumspastorat #karlshamntrensumspastorat #mörrum-elleholmsförsamling Sträcka 5 km Före eventuella frågor, kontakta: Asarums pastorat Birgitta Arborelius 0454-32 86 30 birgitta.arborelius@svenskakyrkan.se Karlshamn-Trensums pastorat Annica Ganestedt 0454-30 22 04 annica.ganestedt@svenskakyrkan.se Mörrum-Elleholms församling Jenny Lindholm 0454- 594 08 jenny.lindholm@svenskakyrkan.se

Mer information »

mars 2021

Vandra i Landskrona

13 mars - 09:30 - 11:30

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet,långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad. Att vara ”här och nu” är en av vandringens stora förtjänster och på en pilgrimsvandring gör vi en yttre och en inre vandring mot den närvaron som finns i det som är. Anledningen till att göra en pilgrimsvandring är inte bara religiös utan lika ofta finns det andra skäl. Hos många finns en längtan att ta en paus från vardagens stress och tidsstyrda tillvaro. Att i lugn och ro…

Mer information »

Pilgrim i Luggude-Åsbo – Hyllinge – Mörarp

27 mars

-Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter till vinter 2020 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter 2020 till sommar 2021 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Perstorps församling inbjuder till en serie vandringar som ska binda samman alla kyrkor i det nybildade Luggude-Åsbo kontrakt. Vi har börjat i slättbygderna mitt i kontraktet med de kortaste sträckorna under vintermånaderna för att under vår och sommar arbeta oss mot de östliga och nordliga skogsbygderna med mer utsträckta vandringar. I september och november…

Mer information »

april 2021

Pilgrim i Luggude-Åsbo – Mörarp – Ekeby

24 april

-Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter till vinter 2020 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter 2020 till sommar 2021 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Perstorps församling inbjuder till en serie vandringar som ska binda samman alla kyrkor i det nybildade Luggude-Åsbo kontrakt. Vi har börjat i slättbygderna mitt i kontraktet med de kortaste sträckorna under vintermånaderna för att under vår och sommar arbeta oss mot de östliga och nordliga skogsbygderna med mer utsträckta vandringar. I september och november…

Mer information »

maj 2021

Pilgrim i Luggude – Åsbo – Mörarp – Glumslöv

29 maj

-Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter till vinter 2020 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter 2020 till sommar 2021 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Perstorps församling inbjuder till en serie vandringar som ska binda samman alla kyrkor i det nybildade Luggude-Åsbo kontrakt. Vi har börjat i slättbygderna mitt i kontraktet med de kortaste sträckorna under vintermånaderna för att under vår och sommar arbeta oss mot de östliga och nordliga skogsbygderna med mer utsträckta vandringar. I september och november…

Mer information »

juni 2021

Pilgrim i Luggude-Åsbo, Mörarp – Rydebäck

19 juni

-Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter till vinter 2020 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Pilgrim i Luggude-Åsbo, vinter 2020 till sommar 2021 – vandra till kontraktets samtliga kyrkor! Perstorps församling inbjuder till en serie vandringar som ska binda samman alla kyrkor i det nybildade Luggude-Åsbo kontrakt. Vi har börjat i slättbygderna mitt i kontraktet med de kortaste sträckorna under vintermånaderna för att under vår och sommar arbeta oss mot de östliga och nordliga skogsbygderna med mer utsträckta vandringar. I september och november…

Mer information »
+ Exportera evenemang