Killan

Ideella föreningen Killan driver Killans bönegård på Österlen. Killan är en bönegemenskap, öppen för alla. Killans kaplan är stiftsadjunkt för andlig vägledning och ansvarar, för Killans del, för samarbetet mellan katedralen i väster och bönegården i öster.
Läs mer om Killan på
www.killan.nu

Flera verksamheter på Pilgrimscentrum Liberiet anordnas i samarbete med Killan.

 

 

Timmarnas bön – Killans tidebön

Pilgrimsbönen – onsdag – fredag kl 9.00 följer Timmarnas bön – Killans tidebönsbok.

Vesper firas enligt  Timmarnas bön varje onsdag kl 18.00. Leds av medlemmar i Killan.

 

Information och anmälan
Anna Alebo,
anna.alebo@svenskakyrkan.se
0733127871