Killan

Om Killans bönegemenskap & bönegård

 

Killans bönegemenskap föddes ur en djup längtan efter en bärande rytm i vardagen med regelbunden bön, tystnad och andlig läsning. Denna längtan har Gud själv planterat i människans innersta och är ingenting vi själva hittar på. Men vi kan erfara den på olika sätt. Som när vi berörs av skönheten i solnedgången, under vandringen längs havet, i mässan, i bibelordet, i en vänskap och mycket annat.

 

Killan är en bönegemenskap där vi vill hjälpa varandra att djupna i gudsrelationen, att behålla vår nyfikenhet och öppenhet för hur Gud arbetar med oss alla. Att bli mer lyssnande och uppmärksamma på Guds tilltal genom allt och i allt. När vi lär känna Gud lär vi dessutom känna oss själva bättre och vice versa. Inspirationen till Killan hämtades till en början ur klosterrörelsen, inte minst Jesu Moder Marias kloster på Mariavall. Men de flesta i Killans bönegemenskap har inte fått någon klosterkallelse utan vi har en annan kallelse, ett liv ”i världen”, med allt vad det innebär av hem, arbete, familj och kanske barn. Vi söker ett liv i balans mellan aktivitet och kontemplation. Efterhand har därför den ignatianska spiritualiteten fått alltmer utrymme i bönegemenskapen. Den är en god hjälp att lyssna in Gud för den aktiva nutidsmänniskan, att öva sig i andlig urskiljning och att göra val.

 

Bönegemenskapen startade ur denna längtan i S:t Peters klosters församling i Lund år 2002. En enkel tidebönsbok sattes samman som passade bönegemenskapens behov. Under åren 2002 till 2013 ledde Killans medlemmar Completorium varje tisdagskväll i Klosterkyrkan i Lund. Sedan 2013 ber bönegemenskapen i stället Vesper i Lunds domkyrka varje onsdagskväll. Ordet Killan är skånska för Källan. Vi söker den djupaste källan i tillvaron som är Gud själv. Motivet på Bönegårdens invigningsikon har därför Kvinnan vid Sykars brunn. (Johannesevangeliet 4:7-42) Vi använder traditionens rika källor som redskap i att lära känna Gud och Guds plan med var och en av oss. Redskap som till exempel Lectio Divina, Inlevelsebön, Reflektion över dagen, Reträtt, Ignatius Andliga Övningar, labyrintvandring etc. Och allt vill vi göra till Guds större ära!

Läs mer om Killan här: www.killan.nu