Killan

KOM JESUS, KOM IMMANUEL!
BÖN I ADVENT I KILLANS BÖNEGEMENSKAP

Advent är en viktig och vacker tid då vi förbereder oss för att fira Jesu födelse. Att det är en tid av fasta, liksom inför påsk, drunknar lätt i allt vi ska hinna och uppleva inför julen. Att fira 1:a, 2:a, 3:e och 4:e söndagen i advent tillsammans hjälper oss att inte glömma de inre förberedelser som tiden också bjuder in oss till.  I år kan vi inte samlas till fysiska gudstjänster, men vi kan be tillsammans var vi än befinner oss. Under hela adventstiden, från Vesper 28/11 till Laudes 24/12, kan du be i Killans bönegemenskap. Du kan be vid samma tider som på Bönegården och dessutom finns möjligheten att vara med via Zoom vid Completoriet. Välj vad som passar dig bäst och är en hjälp i din gudsrelation.

BÖNETIDER I ADVENT
KLOCKAN 8.00
LAUDES, ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA

KLOCKAN 17.30
VESPER, ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA
(ONSDAGAR ÄVEN I LUNDS  DOMKYRKA)

KLOCKAN 20.00
REFLEKTION ÖVER DAGEN, BÖNEGÅRDEN
– även Zoom

KLOCKAN 20.30
COMPLETORIUM, BÖNEGÅRDEN
– även Zoom

Vi ber alla bönerna enligt ordningen för Advent som börjar på sidan 161 i den senaste upplagan av Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. (Adventstiden finns inte i den äldre versionen). Inled gärna varje bön med en av de tre förberedelsebönerna på sidan 17. Under Advent finns bara en veckas psaltarpsalmer som alltså återkommer alla adventsveckorna. Bibelorden är som vanligt hämtade från Taizé men vid lördagens Vesper läser vi kommande söndags GT-text, vid lördagens Completorium kommande söndags Episteltext och på söndagens morgon läser vi dagens Evangelietext.

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I KILLAN OCH VILL BE MED HJÄLP AV ZOOM
Varje kväll kan du som är medlem i Killan också vara med via Zoom klockan 20-20.45 på Reflektion över dagen och/eller Completorium. Om du är med via Zoom på kvällen behöver jag din mejladress för att kunna meddela eventuella ändringar och tekniska klurigheter. Då får du också Zoomlänken.  Mejla killan@telia.com.

Ordningen för Completoriet finns på sidan 173 och psaltarpsalmerna från sidan 195. Det går fint att komma in från klockan 19.45. Se till att ha både din kamera och mikrofon frånslagen. Klockan 20.00 sker en kort introduktion till Reflektionen över dagen och därefter delar vi den gemensamma bönen och tystnaden fram till klockan 20.25. Completoriet börjar klockan 20.30. Det går bra att ansluta enbart till Completoriet. Anslut senast 20.25 så att vi hinner släppa in dig. När bönen är slut ca 20.45 går det bra att “stanna” i bönerummet en stund i stillhet. Det blir inget gemensamt avsked utan var och en loggar ut efterhand som det känns bra. Hör av dig om vi ska skicka foldern “Gud i min vardag” som beskriver hur man kan göra Reflektion över dagen och är den vi utgår ifrån vid introduktionen.

Timmarnas bön – Killans tidebönsbok kan du köpa via Bokhandeln Arken: https://www.arken.se/sokresultat?searchwords=timmarnas+b%C3%B6n

BIBELTEXTER
LÖRDAG 28/11                  VESPER
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. (Sakarja 9:9-10)

LÖRDAG 28/11                  COMPLETORIUM
Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. (Romarbrevet 13:11-14)

SÖNDAG 29/11                  LAUDES
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: ‘Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.’ Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ‘Hosianna’ Davids son! ‘Välsignad är han som kommer i Herrens namn.’ Hosianna i höjden!
(Matteusevangeliet 21: 1-9)

SÖNDAG 29/11                  VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!  (Markusevangeliet 13:33-37)

MÅNDAG 30/11                 LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM 
Jesus fick se Simon och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: “Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. (Matteusevangeliet 4:18-22)

TISDAG 1/12                      LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM 
Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ty stor är han mitt ibland er. (Jesaja 12:1-6)

ONSDAG 2/12                    LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: En Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla och ha tålamod med dem som säger emot honom. (2 Timotheosbrevet 2:22-26)

TORSDAG 3/12                  LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. (Psaltaren 62)

FREDAG 4/12                     LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Petrus frågade Jesus: “Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: “Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.” (Matteusevangeliet 18:21-22)

LÖRDAG 5/12                    LAUDES
Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa fram. (Jesaja 61:10-11)

LÖRDAG 5/12                    VESPER
Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma,
och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat. (Mika 4:1-4)

LÖRDAG 5/12                    COMPLETORIUM
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. (Romarbrevet 15:4-7)

SÖNDAG 6/12                    LAUDES
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.” (Lukasevangeliet 21:25-36)

SÖNDAG 6/12                    VESPER & COMPLETORIUM
Johannes döparen sa: Jag har döpt er med vatten, han som kommer efter mig ska döpa er med helig ande. (Markusevangeliet 1:1-8)

MÅNDAG 7/12                   LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.  (2 Korinthierbrevet 3:16-18)

TISDAG 8/12                      LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Gud har utvalt oss före världens skapelse till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.
(Efesierbrevet 1:3-14)

ONSDAG 9/12                    LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet och sänt din heliga ande från höjden? Det var så jordens invånare leddes på rätta vägar, så lärde sig människorna vad som gläder dig. (Visheten 9:13-18)

TORSDAG 10/12                LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Mitt bud är detta: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.  (Johannesevangeliet 15:9-13)

FREDAG 11/12                   LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: Var alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. (Efesierbrevet 4:1-7)

LÖRDAG 12/12                  LAUDES
Paulus skriver: Fäll ingen dom i förtid, innan Herren kommer. (1 Korinthierbrevet 4:1-5)

LÖRDAG 12/12                  VESPER
Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld. (Jesaja 29:17-21)

LÖRDAG 12/12                  COMPLETORIUM
Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter.
Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.  (1Korinthierbrevet 4:1-5)

SÖNDAG 13/12                  LAUDES
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.” När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. (Matteusevangeliet 11:2-11)

SÖNDAG 13/12                  VESPER & COMPLETORIUM
Johannes döparen sa: “Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren.”
(Johannesevangeliet1:19-28)

MÅNDAG 14/12                 LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Herre, du hör vad de betryckta begär, du lyssnar och stärker deras mod. (Psaltaren 10:14-18)

TISDAG 15/12                    LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus ropade: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. (Johannesevangeliet 7:37-44)

ONSDAG 16/12                  LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
När Elia var uppgiven la han sig att sova. Då kom en ängel, rörde vid honom och sa: “Stig upp och ät! Annars orkar du inte hela vägen.” Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå ända till Guds berg. (1 Kungaboken 19:1-8)

TORSDAG 17/12                LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Om vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med honom.
(1 Johannesbrevet 1:1-7)

FREDAG 18/12                   LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesaja skriver: Berget med Herrens tempel ska bli högst av bergen. Folkslag i mängd ska komma, och de ska säga: “Låt oss gå upp till Herrens berg. Gud ska lära oss sina vägar.” (Jesaja 2:2-5)

LÖRDAG 19/12                  LAUDES
Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte jag har gett mitt folk. Jag ska låta ett rättfärdigt skott växa, en som ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. (Jeremia 33:14-16)

LÖRDAG 19/12                  VESPER
Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt.
(Jesaja 40:9-11)

LÖRDAG 19/12                  COMPLETORIUM
Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: ‘Den människa som håller buden skall leva genom dem.’ Men den rättfärdighet som tron ger säger: ‘Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen?’ det vill säga för att hämta ner Kristus eller: ‘Vem skall stiga ner i avgrunden?’ det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? ‘Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta’ det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.
(Romarbrevet 10: 4-8)

SÖNDAG 20/12                  LAUDES
Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” (Lukasevangeliet 1: 46-55)

SÖNDAG 20/12                  VESPER & COMPLETORIUM
Maria sa till ängeln: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.
(Lukasevangeliet 1:26-38)

MÅNDAG 21/12                 LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: Kristus är den osynlige Gudens avbild; i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. (Kolosserbrevet 1:15-20)

TISDAG 22/12                    LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
(1 Korinthierbrevet 12:3-13)

ONSDAG 23/12                  LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
En ängel sa till Josef: Maria ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska rädda sitt folk från deras synder. (Matteusevangeliet 1:16-21)

TORSDAG 24/12                LAUDES
Frid och lycka åt alla, fjärran och nära, säger Herren, jag skall bota dem. (Jesaja 57:14-19)

PSALMER VI SJUNGER VID COMPLETORIUM VIA ZOOM
28/11 – 103: 1-3
29/11 – 105
30/11 – 421
1/12 – 106
2/12 – 109
3/12 – 756
4/12 – 104
5/12 – 422
6/12 – 286
7/12 – 293
8/12 – 206
9/12 – 275
10/12 – 274
11/12 – 278
12/12 – 426b
13/12 – 107
14/12 – 39
15/12 – 189: 1-4
16/12 – 256
17/12 – 184
18/12 – 60
19/12 – 481
20/12 – 480
21/12 – 34
22/12 – 191
23/12 – 715

Pax

Anna Alebo
Kaplan för Killan
och stiftsadjunkt för andlig vägledning
killan@telia.com, 0733 127871, 0414 23055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killans bönegård har ställt om

Bönegården är en till ytan liten plats och här kommer vi varandra nära. Detta är normalt sett en god sak men inte i pandemitid. Från att ha vistats många personer samtidigt på gården på reträtter och Ora et labora, Killans kommunitetsdagar, erbjuds nu istället enskilda reträtter och Ora et laboradagar.

 

Under året har vi invigt och tagit i bruk Eremitaget som är ett Attefallshus i Bönegården trädgård. Vi har också återställt ett av köken på gårdens ovanvåning. För att kunna ta emot i pandemitid är det självhushåll som gäller för alla. Var och en tar med den mat som behövs för vistelsen och tillagar den i ”sitt” kök.

 

Alla har tillgång till bönerummet och biblioteket på Bönegården. De dagliga bönerna bes huvudsakligen uppe i Östra Vemmerlövs kyrka eller, vid de tillfällen då kyrkan är upptagen, i det egna rummet. Under sommaren ber vi också tillsammans under valnötsträdet i trädgården.

 

För den som är på reträtt ägnas dagarna åt bön, reflektion och lyssnade och samtalar en gång om dagen med en vägledare som kan föreslå olika redskap för den andliga fördjupningen.

 

Den som är medlem i Killan kan komma på dagar av Ora et labora – Killans kommunitetsdagar – och går då in i Bönegårdens givna rytm av bön och arbete.

 

Eremitaget består av ett litet sovrum, toalett med dusch, sitthörna med utsikt över trädgården och Ö Vemmerlövs kyrka och en köksdel med matbord/skrivbord, kokplatta, kylskåp, kaffe- och vattenkokare. Frysbox finns i Bönegårdens källare.

 

I köket på Bönegården ovanvåning finns kyl/frys, spis med ugn, mikro, kaffe- och vattenkokare och matbord.

 

Killan erbjuder också reträtter med personlig vägledning online i samarbete med Ekumeniska föreningen Kompass, www.foreningenkompass.se och även personlig vägledning i ignatiansk anda i vardagen online.

 

Du kan också vara med på bön online med hjälp av Zoom varje tisdag kväll kl 20-21. Mejla Killan om du vill vara med och be så skickar vi en länk.

 

Du blir medlem genom att sätta in valfri årsavgift på mellan 200 kr och 500 kr till Killans bankgiro 5609-0129 eller Killans Swish 123 51 471 03. Ange din mejladress för medlemsutskick.

 

Riktmärke för kostnaden för att bo på gården är 600 kr/dygn.

Förfrågningar och anmälan görs till killan@telia.com eller 0733 127871.

 

Anna Alebo,
kaplan för Killan och stiftsadjunkt för andlig vägledning

 

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.