Kontakt – pilgrimsvandringar för döva

För grupper och personer som behöver teckenspråkstolk finns det möjlighet att få hjälp av pilgrimsledare Kerstin Dahl som arbetar för Lunds stift.

Epost: kerstin.dahl@live.se

Telefon och sms: 0761884242