Kontakt

Pilgrimsplats Liberiet
Domkyrkoplatsen 8

Under tiden Liberiet renoveras finns Pilgrimscentrum inne i Domkyrkoforum.

Postadress:
Lunds domkyrkoförsamling
Box 1096
221 04 Lund

pilgrim@lundsdomkyrka.se

Pilgrimspräst
Magnus Malmgren
046-71 87 64
magnus.malmgren@svenskakyrkan.se