Kyrkhults kyrka / Kyrkhult Church

På gränsen

Detta är den gamla gränstrakten mellan Danmark och Sverige. På medeltiden fanns det ingen kyrka här uppe i norr. Till mässa, dop och begravning fick folket färdas den långa vägen ända till Jämshög.

Vid mitten av 1500-talet föddes tanken att bygga ett eget kapell. Förmodligen var det nyss färdigbyggt när det brändes ner. År 1564 härjade svenskarna i Blekinge. Bygden brändes, skövlades och utarmades. Jämshögs och Gammalstorps kyrkor brändes ner liksom det alldeles nya träkapellet i Kyrkhult.

Bygden har aldrig glömt det lilla kapellet. Det lär ha legat 7-800 meter söder om den nuvarande kyrkan. År 1864 sökte man upp det man trodde varit kapellets grundstenar och murade in dem i den nuvarande kyrkans sydvästra hörn.

Detta är fortfarande en gränstrakt. Mellan Blekinge och Småland. Mellan då och nu. Mellan himmel och jord.

Här börjar Pilgrimsvägen Skåne Blekinge eller slutar om du färdats från söder.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 

 

On the border

This is the old borderland between Denmark and Sweden. In the Middle Ages there was no church up here in the north. The people had to travel all the long way to Jämshög for mass, christenings and funerals.

In the middle of the 16th century the thought of a chapel of their own was born. It probably was just finished when it was burned down to the ground. During 1564 the Swedes ravaged Blekinge. The area was burned, wrecked and reduced to poverty. The churches in Jämshög and Gammalstorp were burned down as well as the new wooden chapel in Kyrkhult.

The people in the area never forgot the little chapel. Supposedly it was located 7–800 metres south of the present church. In 1864 the old chapel’s foundation stones were sought out and built into the southwest corner of the present church.

This is still a borderland. Between Blekinge and Småland. Between then and now. Between heaven and earth.

This is where the Pilgrim Way Skåne Blekinge begins or else ends if you have travelled from the south.

Pax et bonum! Peace and all good!