Längs vägen

Värdefull information och kontaktuppgifter för Birgittavägen

Längsmed pilgrimsvägen finns det många möjligheter att få hjälp som pilgrim. Du kan alltid kontakta den församling där du ska vandra för att få information, tips om övernattning, mat osv. Du kan också få hjälp att få tillgång till kyrkor eller en plats att sova på.

Församlingarna bistår så långt det är möjligt för dem – men tänk på att ta kontakt i god tid om du vill be om hjälp. Kontaktuppgifter till varje församling hittar du även i anslutning till den webbaserade kartan.

Pilgrimsplatser på Birgittavägen

Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrka, är gemensam pilgrimsplats för hela Lunds stift.

Lokala pilgrimsplatser hittar du här:

Barmhärtighetens väg

Birgittavägen – norr