Lunds domkyrka / Lund Cathedral

Hjärtat

Denna plats är Pilgrimsvägens hjärta, helgad åt S:t Laurentius och Jesu mor Maria.

Under hela medeltiden var Lund ett viktigt andligt centrum i norra Europa. Från 1100-talets början var staden säte för ärkebiskopen. Idag är katedralen hjärtat i Lunds stift och en plats som många kallar sin egen.

Detta är också platsen för en ung mans hjärta. Sommaren 1387 reste drottning Margareta tillsammans med sin son Olof i Skåne. I Falsterbo hände det som inte fick hända. Olof dog, endast 17 år gammal. Margareta lät föra hans kropp till Sorø klosterkyrka. Men hans unga hjärta lät hon begrava här mitt i katedralen, i golvet intill Mariabilden som kallades ”Maria-mitt-på-golvet”.

Kyrkan stod klar år 1145. Dessförinnan fanns här en mindre kyrka från 1000-talet och innan dess en stavkyrka av trä.

Välkommen att träda in i helgedomen! Kanske kan du ana fotspåren från alla de människor som på just denna plats i 1000 år vandrat in före dig. Du går på helig mark.

 

The heart

This place is the heart of the Pilgrim Way, consecrated to St Laurence and Mary, the Mother of Jesus.

During the Middle Ages Lund was an important spiritual centre in northern Europe. From the beginning of the 12th century it was the residence of the archbishop. Today the cathedral is the heart of Lund Diocese and a place many call their own.

This is also the place for a young man’s heart. In the summer of 1387 queen Margaret travelled with her son Olof in Skåne. In Falsterbo the inconceivable happened. Olof died, only 17 years old. Margaret brought his remains to Sorø abbey in Denmark. But his young heart she buried here, in the middle of the cathedral, in the floor beside the picture of Mary called “Mary-in-the-middle-ofthe- floor.”

The cathedral was completed in 1145. Before that there was a smaller church from the11th century, and before that a stave church in wood.

Welcome to this holy place! Maybe you can perceive the footprints of all the people who have walked in here before you during these last 1000 years. You are walking on sacred ground.