Människosyn – en pilgrim är en människa som är på väg

Människosynen är av central betydelse när vi talar om tro. Tron är relationell: vår erfarenhet och förståelse av Gud hör samman med vem vi själva är och kan bli. Och liksom världen omkring oss befinner sig i en process och förvandling så är det likadant med oss.  Vi genomgår ständigt kriser, passerar från ett tillstånd till ett annat, från en situation till en annan, från en ålder till en annan. Ibland är dessa livsprocesser svåra, ibland är de lättare, men de innebär ständigt att vi måste lämna något bakom oss för att kunna vända oss mot det som kommer. Vi lever i en föränderlig värld, därför är varje människa djupast sett en pilgrim – även om det förstås måste vara upp till var och en att själv komma till insikt om det och bejaka det.

Ibland talar vi om flyktingarna som de ofrivilliga pilgrimerna. De som tvingas bryta upp och söka en ny plats där de kan leva. De söker efter livsmöjligheter, värdighet och hopp. Redan i Bibeln ser vi samma mönster av flyktingskap, uppbrott och nyorientering. Vi måste alla bryta upp på ett eller annat vis i våra liv. Om inte annat tvingar oss tiden att lämna det som ligger bakom oss. Detta kan vara djupt negativt och föda både ångest och främlingskap, men det kan också skapa en känsla av solidaritet mellan människor. Det kan skapa en öppenhet för förändring och utveckling. Det är inte hållbart att leva i det som gått förlorat, även om vi behöver bevara de minnen och berättelser som gör oss till dem vi är. Våra liv måste rikta sig mot det vi är på väg till. Vi måste söka efter livet framför oss, i det kommande.

Den kristna tron vilar på löftet att Gud leder oss till pånyttfödelse. Jesu död och uppståndelse visar på förvandlingens mönster, bortom döden finns nytt liv, bortom uppbrottet erbjuds vägar som leder mot ett nytt hem. Kanske är det just det som är kännetecknande för en pilgrim. Varje människa är en flykting så länge framtiden ter sig oviss och hotfull, men i den stund hon låter sig bäras av tron, hoppet och kärleken – så kan hon börja ana att hon också är en pilgrim.