Mörrums kyrka / Mörrum´s Church

Den sårade Guden

En natt i oktober 2007 försvann det två meter höga och 300 år gamla träkrucifixet från Mörrums kyrka. Inkräktare hade tagit sig in via byggnadsställningar som satts upp under ett renoveringsarbete.

Spår av törnekronan och andra avbrutna delar hittades i och kring kyrkan, men också på bron över Mörrumsån. Kyrkoherden gav sig ut tillsammans med andra för att söka och fann till slut det stympade krucifixet nere i vassen dold under färgglada höstlöv som samlats just där. Varsamt lyftes Kristus upp ur vattnet. Armar och andra delar som brutits av samlades ihop och krucifixet renoverades med varsam hand. Några månader senare hade Kristus återvänt till sin plats i det heliga rummet.

Förövarna som skändade Kristusbilden den olustiga natten hjälper oss samtidigt att djupna i förståelsen av vem Gud är. Det brutna krucifixet påminner oss om att Kristus är den sårade guden som lät sig brytas till döds på korset och föras ner i dödsrikets mörker för att fylla det med ljus.

 

The wounded God

On an October night 2007, intruders made their way into Mörrum’s Church on scaffolding raised for renovation work. They stole the 300-year-old, 2-metre-high, wooden crucifix.

Pieces from the crown of thorns and other broken bits were found in and around the church afterwards. Also on the bridge over Mörrum river. The vicar went out with others on a search. They found the mutilated crucifix among the reeds, covered by colourful autumn leaves. With great care, Christ was lifted out of the water. Arms and parts that had been broken off were gathered up too. Careful hands renovated the crucifix. A few months later Christ had returned to his place in the holy room.

The perpetrators who desecrated the image of Christ that unpleasant night help us at the same time deepen our comprehension of who God is. The broken crucifix reminds us that Christ is the wounded God – who lets himself be broken to death on the cross, and be carried down into the darkness of the realm of the dead, to fill it with light.