Mottagande

Att komma fram till målet är stort, ibland överväldigande. Kyrkorummet vid vägens slut är ju en påminnelse om det som är livets yttersta mål, det vår djupaste längtan står efter, mötet med Gud. Vi får önska pilgrimen välkommen hem!

Mottagandet sker som regel i den kyrka man kommer till på sin vandring, antingen det är slutmålet eller etappmålet. Mottagandet av pilgrimer kan se olika ut och kan behöva anpassas till på hur pilgrimen/gruppen gjort under vandringen. Den mottagande församlingen har ett ansvar att försöka se till att någon finns på plats för att möta och välkomna.  Önskvärt är att pilgrimen möts av klockor som ringer och en öppen kyrka. Tänd gärna ljus på altaret och ljusbäraren.

Försök att avsätta tid för att vänta in pilgrimer. Det är svårt att veta exakt hur lång tid en vandring tar och vid slutet av vägen blir man gärna trött. Ha gärna telefonkontakt så att det lätt går att meddela när klockorna ska ringa.

Det är ofta bäst att vandra raka vägen in till högaltaret och samla sig framför det. Ibland kan det vara fint att vandra runt kyrkan. En tradition är att vandra tre varv runt kyrkan innan man går in. Gå gärna in under sång. Till exempel en taizésång som: Sjung lovsång alla länder… eller Härlig är jorden.

Vandringen avslutas med en enkel bön eller eventuellt mässa. Någon kan leder en gemensam bön vid altaret där pilgrimen/pilgrimerna får tacka för sin vandring, bära fram intryck och upplevelser och tacka för att de får komma fram till Guds hus. Det kan också passa att ha ett gemensam delande, här eller strax efteråt.

Om pilgrimsbevis eller pilgrimsmärke ska delas ut kan det göras efter det. Fint är att be välsignelse över pilgrimerna, eventuellt med korstecken på pannan. Pilgrimer i grupp kan välsigna varandra. Avsluta gärna samlingen vid altaret med en gemensam lovsägelse:

P Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden
Alla Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Mottagandet har också en praktisk sida. Vandrare kan behöva få besöka badrum, få vatten, en möjlighet att äta något.

Vill någon berätta om kyrkan så är det ofta uppskattat, men låt gärna pilgrimen få vila först.