Musikalisk hållbarhetsvandring med pilgrimens nyckelord och de ekologiska ledorden

Vi har satt samman sju musikstycken som kopplas samman med ordparen:

Frihet och mångfald

Enkelhet och ansvarighet

Tystnad och öppenhet

Bekymmerslöshet och tillit

Långsamhet och hållbarhet

Andlighet och förundran

Delande och inkludering

Bilderna av Christina Broomé Alamin finns utställda på Pilgrimscentrum Liberiet där också texterna finns i pappersform. Här kan du läsa om ordparen:

Ordparen – klicka här

Du kan vandra var du vill med stöd av filmerna. Gör ett stopp för varje ord, stanna upp och reflektera. vandra i tystnad mellan stationerna. ge dig tid för eftertanke och reflektion.

Livsmodets väg är en längre vandringsled genom Lund med stationer för varje nyckelord. Vill du ha en färdig led kan detta vara en möjlig väg att vandra.

Livsmodets väg – klicka här