Nordiskt pilgrimsprästmöte

Kära vänner i pilgrimsprästnätverket

 

Årets nordiska pilgrimsprästmöte hålls i Lund, och vi är glada att få välkomna er, kollegor från hela Norden och Tyskland, till överläggningar i vårt nyinvigda Pilgrimscentrum Liberiet vid Lunds domkyrka.

Mötet är mellan den 20-22 november 2019.

På onsdagen den 20 planerar vi att starta upp på följande sätt:

12.00 Middagsbön i domkyrkan

Därefter lunch – vg meddela om du ska äta!

13.30 Överläggningar – i lokal vid domkyrkan

På fredagen den 22 avslutar vi med gemensam lunch kl 12.30.

 

Vi håller just nu på att planera programmet och återkommer med ytterligare detaljer kring detta. Som tema har vi tänkt: ”Den inre vandringen”, vilket kommer att vara lite av en rubrik för arbetet på vårt Pilgrimscentrum under 2020. Har du som deltagare några tankar som du vill dela med dig om detta ämne så meddela mig gärna detta.

Anmäl dig till magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Jag kommer att försöka ordna boende på hotell eller hostel i närheten av domkyrkan för de som önskar detta. För att det ska vara möjligt ber jag dig att höra av dig så snart som möjligt.

Jag är också tacksam om information om mötet kan spridas vidare i era nätverk.

 

PAX ET BONUM

Magnus Malmgren