Nyfiken på kristen tro

Välkommen till samtalsgruppen ”Nyfiken på kristen tro”.

Detta är ett slags crash-course i kristen tro. Under sex träffar samtalar vi om trons grunder, med utgångspunkt i våra egna livsfrågor.

För dig som vill bli döpt eller konfirmerad är det möjligt att bli det i samband med kursen.

Möjlighet till enskilt samtal med prästen som leder samtalsgruppen ingår.

Vi träffas på Liberiet vid Lunds domkyrka klockan 17.30 på torsdagar.

Datumen för träffarna är:

14 mars.

21 mars.

Under stilla veckan träffas gruppen i samband med askonsdagens mässa, den 27 mars, kl 18.30 med en eftersits efter gudstjänsten tillsammans med årets katekumener. På skärtorsdagen finns en möjlighet att vandra från Dalby kyrka till Lund, och på Långfredagen att vandra med årets långfredagsvandring som går mellan stadens olika kyrkor och slutar med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan. För den som vill finns möjlighet att bli döpt eller konfirmerad i påsknattens mässa.

4 april

11 april

18 april

Det finns också möjlighet till dop, konfirmation och doperinran vid andra tillfällen, i samband med att gruppen träffas, i en allmän gudstjänst eller i en mer enskild gudstjänst, beroende på önskemål.

Varmt välkommen att anmäla dig till magnus.malmgren@svenskakyrkan.se