Pilgrimsvägen: Nyheter

Säkerställ att det finns pilgrimsstämplar tillgängliga i alla kyrkor

Pilgrimsstämplar för att stämpla pilgrimspass ska finnas i alla pilgrimskyrkor. Pilgrimsstämpeln bör ha kyrkans namn och en bild. Dessa kan tas fram lokalt utifrån något speciellt kännetecken i kyrkan eller från ett gammalt församlingssigill eller liknande. Det är värdefullt med variation och mångfald. Vissa församlingar har valt att använda Pilgrimsvägens symbol kombinerat med kyrkans namn. […]

Säkerställ att information om kyrkor och sevärdheter längs leden stämmer – inklusive kontaktuppgifter

Pilgrimsvägen är en vandring från altare till altare. Målet är att vandraren ska få uppleva hur de heliga platserna och rummen möter på vägen som Gudomliga mötesplatser på livsvägen. Det är också viktigt att för varje plats låta historien som finns där bli levande. Det kan ske med berättelser, bilder och på andra sätt. Det […]

Säkerställ att det finns en korrekt och adekvat vägbeskrivning i skriven form

Den skrivna vägbeskrivningen är viktig, särskilt där märkningen inte är fullständig. Skriv ner i punktform var det finns pilgrimsmärken uppsatta, hur man ska gå vid vägskäl, var det finns tydliga riktmärken, etc. Markera på kartan. vägbeskrivningen kommer att läggas in som en sammanhängande text i anknytning till texten, men också som korta notiser i själva […]

Monumentet på Värnhemstorget

Det senaste monumentet i Malmö som rests till minne av händelserna under kriget måste vara det som restes i september 2007 på Värnhemstorget. Kung Carl Gustav och norske stortingspresidenten Thorbjörn Jagland avtäckte då ett monument så skulle minna om aktionen med de vita bussarna i slutskedet av andra världskriget. Liksom monumentet på judiska begravningsplatsen ger […]

Judiska begravningsplatsen

Detta var den första mark som den judiska församlingen köpte. Gravarna vittnar om olika vågor av invandrade judiska familjer från olika delar av världen, ända från de första tyska och polska familjerna som bildade församlingen. Kring sekelskiftet och in på 1900- talet kom flyktingar från Ryssland och Ukraina. Många av dessa var mycket fattiga och […]

Synagogan

1871 lämnade 29 judiska män in en ansökan till magistraten i Malmö om att få bilda en mosaisk församling. Det var den femte i Sverige. Man anställde en kosherslaktare, lärare och kantor och år 1900 församlingens första rabbin. Medlemmarna var 251 till antalet och främst invandrare från Polen och Tyskland. Den politiska, ekonomiska och religiösa […]

Monbijouskolan

När det vita bussarna anlände till Malmö 1945 blev flera av de utmärglade fångarna inkvarterade på Monbijouskolan. Skolan användes inte bara som förläggning utan även som utbildningsplats för de hjälparbetare och sjukvårdare som tog emot flyktingarna. En av de som kom hit för att hjälpa till var den unga Else Strauss, som kommit till Malmö […]

Centralbadet

När flyktingarna kom till Malmö blev detta en av flera saneringsstationer i Malmö. Dessa var viktiga eftersom det fanns en berättigad oro för att flyktingarna skulle föra med sig klädlöss och fläcktyfus från lägren. Först använda man sanitetsanstalten på Södra förstadsgatan nära Möllevångstorget men det räckte inte till. Särskilda stadsbussar vitmålades och gjordes om till […]

Davidhallstorg

Nazismen var utbredd i Skåne. I Lund var teologiprofessorn Hugo Odeberg en ledande medlem i pronazistiska Riksföreningen Sverige Tyskland, och i Malmö fanns Sveriges Nationella Förbund, med Per Engdahl som ledande företrädare, samt Svensk opposition, Svensksocialistisk samling och Bruna gardet. Nazisterna och fascisterna markerade sin närvaro genom fackeltåg och demonstrationer, bl a här på Davidhallstorg, […]

Biblioteket

Många offentliga byggnader användes under kriget som flyktingförläggningar, som t ex skolor, idrottsanläggningar och Malmöhus slott. Ofta var det fråga om transitförläggningar. Flyktingarna skickades vidare till andra förläggningar. En del flyktingar blev kvar i staden och erbjöds arbete bland annat på Malmö yllefabrik där stora paviljonger byggdes för att husera flyktingar från framför allt Baltikum. […]