Nymö kyrka / Nymö Church

Delande

I Nymö finns en ovanlig kalkmålning i ett av kyrkans norra valv. Eva och Adam står med Gud själv emellan sig. Gud tar deras händer och för samman dem i en trolovningsritual.

Ett av pilgrimens sju nyckelord är delande. Alla människor behöver dela sitt liv med någon annan, en livskamrat eller en nära vän. Ingen människa kan leva helt ensam. Nymö kyrka är en plats där människor i alla tider delat liv med varandra och med Gud. Kyrkan bär minnet av alla sjuka och behövande som på medeltiden kom långväga ifrån för att få hjälp av Olof den helige som kyrkan är helgad åt.

År 1026 seglade Olof upp för Helge å och utkämpade ett stort slag här i närheten. Han förlorade och tvingades i landsflykt. Olof flydde till en vän. I Kiev bodde Ingegärd, Olof Skötkonungs dotter – den kvinna han en gång varit trolovad med. Hon hade av politiska skäl tvingats gifta sig med furst Jaroslav i stället för med Olof. Trots det bestod vänskapen mellan Olof och Ingegärd livet ut. Där hos sin vän fick han en fristad, vila och skydd.

Nymö kyrka påminner varje besökare om hur viktigt det är att dela sin tid och sitt hjärta med en annan människa.

 

Sharing

In Nymö there is a rare fresco painting in one of the north vaults of the church. Eve and Adam are standing with God between them. God takes their hands and unites them in a ritual of betrothal.

One of the pilgrim’s seven key words is sharing. All of us need to share our life with somebody else, a life companion or a close friend. No one can live all alone. Nymö Church is a place where through time people have shared their lives with each other and with God. The church carries the memory of all the sick and needy in the Middle Ages who came from far away to get help from Olof the Holy, to whom the church is consecrated.

In 1026 Olof sailed up the river Helge and fought a great battle in this area. He lost and was forced into exile. Olof fled to a friend. In Kiev lived Ingegärd, the daughter of the Swedish king Olof Skötkonung, to whom he was once betrothed. Instead of marrying Olof, Ingegärd was forced to marry prince Jaroslav for political reasons. Nonetheless, the friendship between Olof and Ingegärd endured throughout their lives. There, in the home of his friend, he was given refuge, rest and protection.

Nymö Church reminds every visitor of the importance of sharing your time and heart with another person.