Ö Kärrstorps kyrka / Ö Kärrstorp Church

 

Gud i allt

På dopfunten är legenden om Hubertus avbildad. Den berättar att han gärna jagade viltet i skogarna i bergsområdet Ardennerna, både under helg och vardag. När han en gång gav sig ut på jakt på självaste långfredagen kom hans liv helt att förändras. Han såg en stor, vacker hjort som han gjorde sig beredd att skjuta. Men när hjorten vände sig om såg Hubertus att den bar ett lysande kors med den korsfäste Kristus mellan hornen. Hubertus sänkte sitt vapen. Upplevelsen var så stark att han lämnade sitt gamla liv för att helt tjäna Gud. Vid sin död år 727 var han biskop i Liège.

I en gammal keltisk dikt säger Gud: Jag är viskningen i löven som rasslar, jag är solens ljus. Jag är månens och stjärnornas strålar, jag är kraften i träden som växer. Jag är knoppen som slår ut i blom, jag är modet i vildsvinet som kämpar. Jag är storheten i den mäktiga eken, jag är snabbheten i hjorten som springer.

Hubertus såg Guds närvaro i hjorten. I den keltiska kyrkan finns en djup erfarenhet av att Gud finns i allt levande. Gud finns bortom allt, bortom alla stjärnor och planeter, bortom tid och rum. Men den oändlige guden är också närvarande mitt i världen och andas in liv i sin heliga skapelse, dag och natt, natt och dag.

God in everything

The legend of Hubertus is depicted on the baptismal font. It tells about how he enjoyed hunting game in the forests of the Ardennes mountains, on weekdays and Sundays alike. Once, when he went hunting on a Good Friday, he had a dramatic life changing experience. He saw a big, beautiful stag that he prepared to shoot. But when the stag turned around Hubertus saw that it was carrying a shining Crucifix between its antlers. Hubertus lowered his bow. The experience was so powerful for him that he left his old life in order to serve God. At his death in 727 he was the bishop of Liège.

In an old Celtic song God says: I am the whisper in the rustling leaves, I am the light of the sun. I am the beams of the moon and stars, I am the wind in the growing  trees. I am the bud bursting into blossom, I am the courage of the fighting boar. I am the greatness in the mighty oak, I am the speed of the running deer.

Hubertus saw God’s presence in the stag. In the Celtic church there is a deep experience of God’s presence in all that lives. God is beyond everything, beyond all the stars and planets, beyond time and space. But the eternal God is also present in the middle of our world and breathes life into His holy creation, day and night, night and day.