Ö Tommarps kyrka och Thumatorps kloster

Kropp och själ

År 1150 kom tolv män i vita dräkter vandrande hit till Tumathorp. Här skulle det nya klostret byggas och premonstratensbröderna flytta in. De stannade i 400 år. Under en kort tid fanns här även nunnor.

Bröderna var noga med det inre livet, den regelbundna bönen och mässan. Men de var lika noga med det jordiska. Här byggde de hospital och skötte om de sjuka, odlade växter till läkedom och undervisade. De byggde kyrkor och bemålade dem.

En broder som kom vandrande över fälten måste ha varit en vanlig syn. Varje dag sändes de ut för att hålla mässor i kyrkorna i trakten och för att samtala med människorna om deras liv. Bröderna visste att kropp och själ, jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt hör samman. Att allt är vävt i ett stycke.

Östra Tommarps kyrka låg strax utanför klosterområdet och var församlingskyrka. Klosterkyrkan låg helt nära, inne i klosterområdet söder om vägen.

Östra Tommarps kyrka stod färdig 1857. Den ersatte då S.ta Maria kyrkan som troligtvis funnits på platsen sedan 1100-talet.

När den nya enskeppiga salskyrkan invigdes skilde den sig dock på en punkt ifrån dagens. Man behöll det medeltida tornet, men år 1888 fick det ge vika och kyrkan fick det utseende som möter oss idag. Kyrkan har vackra trappgavlar och dekorativt utformad taklist.

Kyrkans huvudingång är på södra tornsidan. I vapenhuset möter en äldre dopfunt, gjuten i färgad tegelmassa och smyckad med änglabilder. Sedan 1955 är denna tagen ur bruk.