Ö Tommarps kyrka och Tumathorps kloster / Ö Tommarp Church and Tumathorp Abbey

Kropp och själ

År 1150 kom tolv män i vita dräkter vandrande hit till Tumathorp. Här skulle det nya klostret byggas och premonstratensbröderna flytta in. De stannade i 400 år. Under en kort tid fanns här även nunnor.

Bröderna var noga med det inre livet, den regelbundna bönen och mässan. Men de var lika noga med det jordiska. Här byggde de hospital och skötte om de sjuka, odlade växter till läkedom och undervisade. De byggde kyrkor och bemålade dem.

En broder som kom vandrande över fälten måste ha varit en vanlig syn. Varje dag sändes de ut för att hålla mässor i kyrkorna i trakten och för att samtala med människorna om deras liv. Bröderna visste att kropp och själ, jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt hör samman. Att allt är vävt i ett stycke.

Östra Tommarps kyrka låg strax utanför klosterområdet och var församlingskyrka. Klosterkyrkan låg helt nära, inne i klosterområdet söder om vägen.

 

Body and soul

In 1150 twelve men in white gowns wandered here to Tumathorp. This is where the new monastery was going to be built and house the Premonstratensian brothers. They stayed for 400 years. For a short time nuns lived here too.

The brothers were conscientious about their inner lives, the regular prayers and mass. They were just as conscientious about earthly matters. They built hospitals and cared for the sick, grew herbs for healing and taught the people. They built churches and decorated them with paintwork.

A brother walking across the fields must have been a familiar sight. Every day they were sent out to celebrate mass in the churches around the neighbourhood and to talk to people about their lives. The brothers knew that body and soul, the worldly and the heavenly, the spiritual and the material, the visible and the invisible are connected. That everything is woven in one piece.

Östra Tommarp Church was located right outside the monastery and was a parishional church. The abbey was close by, inside the monastery south of the road.