Ö Vemmerlövs kyrka / Ö Vemmerlöv Church

Det tunga templet

Det är som om hon alltid legat här. Tryggt och tungt vilar kyrkan högst uppe på backen. Ställ dig vid tornet på kyrkans västra sida och vänd dig mot vidderna.
Ta ett par steg tillbaka så att du har en av kyrkans strävpelare i ryggen och kan luta dig mot den. Det sägs att människan helst slår sig ner på platser där det finns både utsikt och skydd. Här är det så.

Vänd dig om och träd in i helgedomen. Du träder in i en berättelse. Händer från 1400-talet doppade om och om igen penseln i den röda ockrafärgen och bemålade murarna. Möjligen var bildberättaren utsänd från Tumathorp, det stora premonstratensklostret fem kilometer söderut.

Gå ut ur kyrkan och se norrut. I skydd av den gamla helgedomen ligger Killans bönegård. Detta är en plats för den dagliga bönen, reträtter och pilgrimsvandringar. Här lägger medlemmarna i Killans bönegemenskap en del av sin tid, sina hjärtan och liv så att gården kan hållas öppen för alla som vill söka Gud i stillhet och gemenskap. Välkommen in!

The heavy temple

It is as if she has always been here. Safe and secure the church rests high on the hill. Place yourself next to the tower on the west side of the church and turn against the wide open spaces. Take a few steps back to get one of the buttresses behind you and lean against it. It is said that one prefers to settle down in places where there is both view and protection. This is such a place.

Turn around and enter the temple. You are entering a tale. 15th century hands dipped the brush over and over again in the red ochre paint and coated the walls. Maybe the mural painter was sent out from Tumathorp, the large premonstratensian monastery five kilometres away.

Walk out from the church and look north. Protected by the old temple is Killan’s prayer house. This is a place for daily prayers, retreats and pilgrimage. This is where members of Killan Prayer Community spend time, heart and life to keep the house open for anyone who wants to seek God in stillness. Welcome inside!