Örkelljunga Kyrka / Örkelljunga Church

Ett vidgat rum

Örkelljunga kyrka byggdes troligtvis på 1300-talet. Rester av de  äldsta murarna finns i koret i öster. Efterhand som befolkningen i bygden ökade byggdes rummet ut i flera olika etapper från 1600-talet och framåt.

Kyrkan har aldrig rivits ner för att byggas om. I stället har rum efter rum försiktigt lagts till, fogats in. Så har den lilla enkla ursprungliga kyrkans väggar tänjts ut för att ge alla människor en plats inför Guds ansikte. Rummets gränser har flyttats eftersom Gud är gränslös. Kyrkorummet påminner om ett hjärta som drabbats av kärlek. Hjärtat vidgas, svämmar över, pulserar, öppnas upp!

Varje gång vi vandrar in i Örkelljunga kyrka påminns vi om Guds hjärta som rymmer varje liten människa på jorden.

 


A widened room

Örkelljunga Church was probably built in the 14th century. Remnants of the oldest walls can be found in the chancel in the east. Over time as the population increased in the area the room was enlarged in several stages from the 17th century and onwards.

The church has never been torn down to be rebuilt. Instead room after room has carefully been added and incorporated. This is how the walls of the small, simple original church have been stretched to make room for all the people who came seeking God’s face. The borders of the room have been moved because God is boundless. The church room reminds us of a heart stricken by love. The heart widens overflows, throbs, expands!

Every time we walk into Örkelljunga Church we are reminded of God’s heart that has room for every little person on earth.