Material – filer

Kartor Uppland – excelark

Vikingaleden

kartunderlag

10 protokoll från styrgruppsmöten

17 arbetsmöten anteckningar

Kontaktlista Paxwalk Uppland 2022

Webbinarium parallella projekt
25 januari: https://us06web.zoom.us/rec/share/N1vFIBZviOI_VFuComLAw9BHmkLm9bdDiJrd4GHsodu_AjnJ7-risJMv7BI-LaF-.XFD5J0-O54XayW1D
Passcode: Sc8%%H*p

Webbinarium referensgrupp
9 februari:
https://us06web.zoom.us/rec/share/js5FAyV75iBtyrXpTCoIisajQoC9btO6W6XmMjzbAQg80FmzaiWalg14ffE-LBk2.Hdi6QOW5kFvNOjYK
Passcode: Z1i%20m@