Pilgrimscentrum Liberiet – en plats för andlig fördjupning

Pilgrimscentrum Liberiet är en rastplats och mötesplats vid Lunds domkyrka. Här erbjuds möten och samtal, meditation, bön och andlig fördjupning.

Tillsammans med Domkyrkoforum och Domkyrkomuseet är Pilgrimscentrum Liberiet en del av sammanhanget runt Domkyrkan och vi har i uppgift att välkomna alla som kommer till oss. 

Domkyrkan och Pilgrimscentrum Liberiet utgör hjärtat i det system av Pilgrimsleder som genomkorsar stiftet. Pilgrimscentrum är ett härbärge och en mötesplats, en informationsbyrå och en utbildningsplats. Här anordnas många vandringar, både sådana som är öppna för alla och sådana som vänder sig till olika besökande grupper.  

Verksamheten på Liberiet leds av Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift och föreningen Killan i samverkan med ideella medarbetare, församlingar, grupper och nätverk. 

Vår bön är att huset ska få vara till glädje och välsignelse för många!

Informationsfolder om Liberiet hittar du här.

 

Vi har valt tre symboler som får representera vad vi vill att Liberiet ska vara:

Ett brinnande ljus, som tecken för Andens kraft och bönen. Allt som sker i detta hus syftar till andlig fördjupning, till ökad öppenhet för Guds nåd och vilja.

En sten från en helig plats. De heliga platserna berättar om hur Gud finns med och griper in i livet. Stenen är också en symbol för den kristna gemenskapen, de levande stenarna, som tillsammans finner sin gemenskap i Kristus.

En ikon. Ikonen påminner om att det himmelska är mycket nära och att den kristna tron genom Ord och sakrament låter oss ana Guds närvaro i våra liv.  

Välkommen!

Livsmod – adventskalender

Coronavirus – så anpassar vi verksamheten på Liberiet till rådande situation!

Läs mer här.

 

Du hittar mer information om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och om Föreningen Killan här på hemsidan.

Lite av de tankar vi har för vårt arbete hittar du här.

Informationsfolder om Liberiet hittar du här.

Program

Under hösten kommer vi att lägga upp ett program för hela 2021. Vi räknar med att detta är klart i början av oktober.