Pilgrimscentrum Liberiet – en plats för andlig fördjupning

Pilgrimscentrum Liberiet är en del av Domkyrkan i Lund. Det är också den samlande punkten för pilgrimsvägarna i Skåne och Blekinge.

Hit kan du komma som besökare vid Lunds domkyrka för att ställa frågor eller få information.

Hit kan du komma som pilgrim för att stanna en natt på din vandring, för att få ditt pilgrimspass stämplat eller för att få information om vandringar i Lund och i stiftet.

Här erbjuds många former av andlig fördjupning, som bibelsamtal, meditation, helig dans, andlig vägledning och kristen undervisning.

 

Just nu pågår arbetet med att utveckla pilgrimslederna, så att de blir mer lättillgängliga för vandrare. Birgittavägen som binder samman Hamburg med Vadstena är först ut i förnyelsearbetet. Ett spännande och utvecklande projekt som inte bara handlar om pilgrimsledernas yttre utformning utan också om det inre, innehållsliga. Vad är det egentligen som utmärker en pilgrimsled – vad kan den erbjuda? I Lunds stift har vi fastnat för fyra teman som ska fånga in något av det:

Hälsa

Vandringen får oss att må bra både till kropp och själ. Att gå hjälper oss att släppa oro och stress och att finna oss själva. Det är vetenskapligt bevisat och vandring kan numera till och med skrivas ut på recept, men vi har kanske ändå inte riktigt insett hur viktigt det är att skapa utrymme för den sortens återhämtning som vandringen kan erbjuda. Ångest, depression och självmordstankar drabbar alltfler. Vi lever i ett samhälle som på många sätt skapar ohälsa. Vi behöver ställa om. Vi behöver förändra våra livsmönster. Det kan vandringen hjälpa oss med. Om vi vill uttrycka det med kristna ord kan vi kanske säga att vandringen för oss i harmoni med Skapelsen och får oss att ana Skaparens vilja med våra liv, vi kan ana vad Schalom, frid och fred kan innebära för oss, en livgivande, upprättande och helande kraft.

Hållbarhet

Vandringen visar på en livsstil i större balans. Vi övar oss i att inte så mycket söka tillfredsställelse i konsumtion, hög hastighet, prestationer och konkurrens utan i ett varande. I vår tid behöver vi hitta sambandet mellan inre hållbarhet, det som gör våra liv motståndskraftiga, och yttre hållbarhet, det som bygger upp goda samhällen som inte överutnyttjar naturens resurser. Det finns också en viktig moralisk sida av detta. Vi är burna av livets goda krafter, av den skapande kraft som upprätthåller allt. Vi är mottagare – men vi är också bestämda att bidra, att ge vidare, att själva ge liv åt andra. Livet bygger på ömsesidighet och samexistens.

Dialog

Att vandra tillsammans och dela liv med andra innebär att få en ny förståelse av den Andre. Att bryta främlingskapet. Därför är pilgrimsvandringen viktig för att vi ska kunna upptäcka vad som förenar oss, som kristna och som människor. Vårt mål är att söka gemenskap inom kyrkan med andra trostraditioner genom pilgrimsvandringen, men också med andra religioner och över nationsgränser. Att övervinna motsättningar skapar hopp inför framtiden, leder till nya insikter och öppnar nya möjligheter.

Historia

Vårt förflutna, den berättelse som gör oss till de vi är, kan också påverka vår framtid. Ibland är historien en resurs, ibland är den ett hinder. Vi behöver alla förhålla oss till det förgångna och vara villiga att ta ansvar för hur den påverkar våra värderingar och val idag och i morgon. Aldrig har väl framtiden varit mer oviss än vad den är idag, men det är bara genom att försöka förstå varför vi har hamnat där vi är som vi kan förstå hur vi ska kunna komma till en annan, bättre plats. Faran är väl att vi vänder oss mot varandra i öppen konflikt snarare än att förenas kring gemensamma problem. Försoning mellan människor förutsätter att det blir möjligt att tala om en gemensam, delad historia – att lyssna med förståelse och respekt på andras erfarenheter snarare än att polarisera och demonisera den Andre.

Mer information om Pilgrimscentrum Liberiet hittar du här.

Välkommen!

 

 

Du hittar mer information om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och om Föreningen Killan här på hemsidan.