Pilgimspass och pilgrimsbevis

Om du vandrar på Pilgrimsvägen så kan du få ett Pilgrimspass.

Från början var Pilgrimspasset ett tecken på att Pilgrimen var sänd av kyrkan, kanske som en botgöring eller tacksägelse – eller för att be om bistånd och helande från sjukdom. För mycket länge sedan innebar det beskydd och fri lejd. Och så är det på sätt och vis fortfarande. Passet visar att du vandrar från altare till altare – och att du vandrar i bön och solidaritet med världen. Du är en representant för Guds vandringsfolk. I kyrkor du kommer till kan du samla stämplar eller, där det inte finns stämplar, be någon från just den kyrkan att skriva något. På så vis blir passet ett minne för dig själv – och ett bevis på att du är på pilgrimsfärd.

Stora Pilgrimspasset

Olika Pilgrimsmål har sina egna Pilgrimspass. Också Lunds Domkyrka har sitt eget. Det finns i två versioner. Dels finns det Stora Pilgrimspasset som är ett häfte med många tomma sidor där det finns plats för stämplar och noteringar. Det är tänkt för den som vandrar längre sträckor, kanske flera dagar, eller vill samla flera dagsturer i ett och samma häfte. Ett sådant pass kan du endast få via en församling och ska överlämnas personligt i samband med en sändning.

När du avslutat din vandring kan du visa upp ditt Pilgrimspass och få ett Pilgrimsbevis vid domkyrkan.

 

Lilla Pilgrimspasset – för dagsturer

Det finns också det Lilla Pilgrimspasset för dagsturer. Det kan du själv trycka ut här på hemsidan. Tanken är att det ska kunna användas av den som vill göra en dagstur på pilgrimsvägen. När du samlat ihop några sådana dagsturspass och vandrar in till Domkyrkan i Lund kan du också få ett Pilgrimsbevis. Vi har inte satt någon gräns för hur många dagsturer som krävs för ett pilgrimsbevis. Det avgör du själv.

Här finns Pilgrimspass för dagsvandrare

Pilgrimsbevis

Pilgrimsbeviset kan vara ett fint minne att ha kvar efter vandringarna. Du kan bara få Pilgrimsbevis vid Lunds domkyrka. Du bör meddela innan om du vill komma och hämta ett sådant så att det finns någon som kan möta dig. Du kan få ett Pilgrimsbevis om du vandrat på Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och kan uppvisa ett pilgrimspass, men också om du blivit sänd till en pilgrimsvandring i en annan del av världen från Domkyrkan och blir välkomnad hem efteråt i Domkyrkan.