Pilgrimsvägen

PaxWalk – aktuella projekt

2019 bildades ekonomiska föreningen PaxWalk som en gemenskap för olika aktörer i arbetet att utveckla pilgrimsleder, skapa digitala kartlösningar och kommunikationsplattformar, samverka kring organisationsfrågor och utbildning, liksom frågor som rör ekonomi och investeringar, ansökningar om bidrag och projekt. 

Föreningen vill vara en arbetsgemenskap som utgår från konkreta utmaningar och uppgifter som det lokala pilgrimsarbetet står inför på olika platser i Sverige och Norden. Genom samverkan vill föreningen bidra till att bygga en kompetensbas som långsiktigt stärker pilgrimsarbetet. På så vis hoppas vi kunna utgöra ett värdefullt komplement till Riksförbundet Pilgrim i Sverige som vi samarbetar nära med.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och välkomnar alla som arbetar med pilgrimsfrågor.

Det finns behov att kunna göra information tillgänglig för medlemmar, samverkansparter och andra som söker information om föreningens verksamhet. Här kommer vi därför dela information om föreningen samt om de projekt som vi för närvarande arbetar med.  Sidan är under kontinuerlig utveckling och har i sin nuvarande form påbörjats i början av juni 2023, som ett led i framtagandet av en ny gemensam hemsida för PaxWalk.

Att informationen finns på Pilgrimscentrum Lunds hemsida, www.pilgrimsvagen.se, är alltså en övergående lösning.

För närvarande indelar vi informationen i fem kategorier:

Föreningen PaxWalk

Arbetsverktyg

Hemsida och kartplattform

Projekt Pilgrim Uppland

Projekt Birgittavägen Skåne

 

 

 

 

 

Vad är Handledningen för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge?

I samband med Pilgrimsvägens etablering 2009 skapades en Pilgrimens pärm i samarbete mellan Pilgrimscentrum och studieförbundet SENSUS. Pärmen erbjöds åt alla pilgrimsförsamlingar i stiftet som en manual i att vara pilgrimsförsamling, och studiecirklar anordnades. Pärmen skulle ”hjälpa församlingarna längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att skapa en levande led.” Det sades också att pärmen inte var klar utan behövde fyllas på efterhand – ”både den gemensamma delen och den lokala”.

I realiteten visade det sig vara svårt att fylla på pärmen efterhand. Pärmen har också i sina befintliga delar kommit att behöva uppdateras. I dag tänker vi därför att ”pärmen” ersätts av en elektronisk handledning. Det gör det lättare att både lägga till och revidera. vi hoppas att handledningen på det viset kan bli ett mer levande hjälpmedel.

Handledningen innehåller fyra delar:

  • Inledningsvis presenteras processen kring arbetet med Handledningen. Vilka målsättningar styr arbetet? Hur ser processen ut? Hur utvecklas och förändras processen successivt?
  • Andra delen vill fördjupa förståelsen av pilgrimslivet och av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Här presenteras en övergripande vision och ledord, vad det är att vara pilgrim. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge åskådliggörs utifrån olika perspektiv.
  • Tredje delen fördjupar förståelsen av hur pilgrimsvandring kan användas i våra personliga liv och i det gemensamma församlingslivet. Denna del är mer praktisk och ger tips och förslag på hur man kan arbeta med Pilgrimsvandring.
  • Den fjärde delen sätter fokus på organisation, struktur, ansvar, ekonomi, riktlinjer för ledernas utveckling och så vidare. Här ska pilgrimsförsamlingar få konkreta hjälpmedel för att kunna utveckla pilgrimsarbetet.

I innehållsförteckningen ser du en detaljplan för handledningen.

 

 

 

Föreningen PaxWalk

Pilgrimsvandra i Lunds stift - Skåne och Blekinge

Ständigt nya vandringar erbjuds för den som är intresserad av att vandra som pilgrim i Lunds stift. Besök vårt kalendarium och låt dig inspireras.

Pilgrimskatekumenat och medvandrarskap 2018-19

Anmäl dig till pilgrimskatekumenat eller medvandrarskap 2018-19. Möjligheter för dig som söker andlig fördjupning och växande. Läs mer om vad de olika grupperna innebär här.

Pilgrimscentrum Lund - Pilgrimsplats Liberiet

Välkommen till Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Här hittar du aktuella program för vandringar och annat.