Pilgrimsvägen

Vägen vidare – Handledning för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 2019-29

2019 firade Pilgrimsvägen Skåne Blekinge tioårsjubileum och återinvigde Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Därmed nådde vi fram till en naturlig brytpunkt där det blev naturligt att reflektera kring vägen vidare för pilgrimsarbetet i Lunds stift. Det var ett tillfälle att sätta igång processer som kan ange riktningen framåt och skapa energi i rörelsen kring våra pilgrimsleder.

Efter jubileet har mycket hänt. Pilgrimscentrum Liberiet har invigts och arbetet där har börjat ta form. Coronaviruset har svept som en kall vind över oss alla. Men planer inför framtida vandrings- och ledutvecklingsprojekt har också börjat ta form. 

Den vision som vi arbetade fram i samband med jubileet ligger till grund för et fortsatta arbetet med Handledningen för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Du hittar information om den och mycket mer om du klickar dig vidare i menyerna på denna sida.

Handledningen innehåller fyra delar:

 • Inledningsvis presenteras processen kring arbetet med Handledningen. Vilka målsättningar styr arbetet? Hur ser processen ut? Processen utvecklas och förändras över successivt.
 • Andra delen vill fördjupa förståelsen av pilgrimslivet och av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Här presenteras en övergripande vision och ledord, vad det är att vara pilgrim. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge åskådliggörs utifrån olika perspektiv.
 • Tredje delen fördjupar förståelsen av hur pilgrimsvandring kan användas i våra personliga liv och i det gemensamma församlingslivet. Denna del är mer praktisk och ger tips och förslag på hur man kan arbeta med Pilgrimsvandring.
 • Den fjärde delen sätter fokus på organisation, struktur, ansvar, ekonomi, riktlinjer för ledernas utveckling och så vidare. Här ska pilgrimsförsamlingar få konkreta hjälpmedel för att kunna utveckla pilgrimsarbetet.

I innehållsförteckningen nedan ser du en detaljplan för handledningen, och du kommer efterhand att kunna söka dig vidare till ytterligare information:

Första delen:

 1. En ny handledning för Pilgrimsvägen växer fram

Andra delen:

 1. Vision och ledord
 2. Att vara pilgrim
 3. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – inre och yttre hållbarhet
 4. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – en pilgrimsled i historia och nutid
 5. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – en pilgrimsled i världen
 6. Vandringsfolket

Tredje delen:

 1. Hur en pilgrimsvandring kan gå till
 2. Att vandra till heliga platser
 3. Att vandra en berättelse
 4. Att vandra med ledord
 5. Pilgrimsvandring för alla – funktionsvariationer och särskilda behov
 6. Pilgrimsvandring, undervisning och andlig fördjupning för vuxna
 7. Pilgrimsvandring med barn, unga och konfirmander
 8. Pilgrimsvandring med fokus på diakoni, hälsa, rehabilitering, själavård
 9. Pilgrimsvandring med fokus på klimat, rättvisa och fred
 10. Pilgrimsvandring med fokus på ekumenik
 11. Pilgrimsvandring i gudstjänstliv och kyrkoår

Fjärde delen:

 1. Att vara Pilgrimsförsamling
 2. Lunds stifts pilgrimscentrum Liberiet och Killans bönegård
 3. Organisationsplan
 4. Arbetsplan: Utvecklingsarbete för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
 5. Praktiska riktlinjer för leder, märkning och logotyper
 6. Kommunikationsplan
 7. Kartor och information
 8. Utbildning

 

 

 

 

Pilgrimsvandra i Lunds stift - Skåne och Blekinge

Ständigt nya vandringar erbjuds för den som är intresserad av att vandra som pilgrim i Lunds stift. Besök vårt kalendarium och låt dig inspireras.

Pilgrimskatekumenat och medvandrarskap 2018-19

Anmäl dig till pilgrimskatekumenat eller medvandrarskap 2018-19. Möjligheter för dig som söker andlig fördjupning och växande. Läs mer om vad de olika grupperna innebär här.

Pilgrimscentrum Lund - Pilgrimsplats Liberiet

Välkommen till Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Här hittar du aktuella program för vandringar och annat.