Berättelser

En pilgrim har ofta mycket att berätta. Ibland behöver vandraren gömma sina upplevelser ett tag i sin inre skattkista innan hon eller han vill eller kan dela med sig av det som skett på den yttre och inre vandringen.

Vill du dela med dig av någon pilgrimsberättelse? Skicka berättelsen till pilgrimspräst Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se. Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera texten.

Mjukt