Den inre borgen

Kung Harald Blåtand byggde på sent 900-tal en ringborg i Borgeby mellan Lund och Landskrona. En borg ger skydd. De tjocka murarna är resta för att hålla fienden ute och friden innanför murarna.

Karmelitnunnan Teresa av Avila skrev år 1577 boken Den inre borgen. Hon hade fått i uppdrag att till sina medsystrar dela med sig av sin egen inre vandring i bönens värld. Bilden hon använder är den medeltida borgen. Vandringen inåt sker genom sju olika boningar. I varje boning finns det många salar och smårum att besöka. När människan nått allra längst in i den sjunde boningen når hon platsen ”där de mycket hemliga mötena mellan Gud och själen äger rum”.

himmel

I efterordet till boken skriver hon följande till systrarna: ”I betraktande av hur instängda ni är och hur få förströelser ni har och hur otillräckliga boningarna är i några av era kloster, förefaller det mig att denna inre borg kunde vara er till tröst och glädje, eftersom ni där kan komma in och gå omkring vilken timma ni vill utan tillstånd av era överordnade”.

I en tid med alltför många förströelser kanske det är ännu viktigare att söka sig mot de inre rummen.